12. helmikuuta 2013

Pro Meri-Rastilan muistutus Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta

Uusia taloja voi rakentaa aina, muttei uutta ikimetsää rantoineen

Meri-Rastilan suunnittelusta

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava ei edusta kestävän suunnittelun periaatteita eikä nykyaikaista suunnittelua. Uusimman suunnitteluajattelun mukaan kaikki mahdolliset osapuolet, joita rakentaminen koskee, on kutsuttava mukaan suunnitteluun. Suunnittelun pitäisi myös olla nykyistä moniammatillisempaa, jolloin muun muassa sosiaaliset ja virkistysarvot tulevat paremmin huomioon otetuiksi.

Meri-Rastilan suunnittelu pitää tehdä kokonaisuutena eikä erillisinä palasina rakentamattomille alueille. Nykyisellä asuinalueella infrastruktuuri on valmiina ja täydennysrakentaminen mahdollistaa sellaisen aluekehittämisen, joka hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia asukkaita.

Aito täydennysrakentaminen ei voi kohdistua koskemattomalle luontoalueelle, vaikka länsirannan rakentamista täydennysrakentamisena kaupataankin. Alkanut uusi yleiskaavoitusprosessi perustuu voimakkaasti olemassa olevan infrastruktuurin hyödyn-tämiseen. Miksei periaate koskisi myös Meri-Rastilaa?

Taloudelliset näkökulmat ja rakennusliikkeiden toiveet rakennusmaan suhteen eivät saa olla määrääviä kaavoitusprosessissa: poliittista päätöksentekoa ei pidä yksityistää rakennusteollisuudelle. Rakentamisen painopisteet tulee määrittää sekä nykyisten että tulevien asukkaiden tarpeista lähtien. Kaupungin tulee suunnittelussa ottaa tasa-arvoisesti huomioon sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset näkökohdat.

Länsirannan osayleiskaavasta

Osayleiskaavan mukaisesta rakentamisesta olisi haittaa paikallisyhteisölle, koska se lisäisi vastakkainasettelua alueen eri osien ja asukkaiden välillä ja huonontaisi ratkaisevasti tasa-arvoa virkistysalueiden suhteen. Länsirannan rakentaminen tuhoaisi Meri-Rastilan imagoa positiivisesti värittävän virkistysalueen, mitä tilalle tuleva uusi asuinalue ei mitenkään pystyisi korvaamaan. Länsiranta rakentamalla tapahtuisi myös demokratian periaatteiden vastainen yhteisen hyvän yksityistäminen. Osayleiskaavaehdotus ei ole sopusoinnussa kaupungin omien viheraluelinjausten tai Itä-Helsingin kulttuuripuisto -suunnitelmien kanssa; rakentamalla länsiranta helsinkiläisten mahdollisuus päästä julkisilla kulkuneu-voilla luontoon myös huonontuisi.

Länsirannan osayleiskaavan havainnekuvat johtavat harhaan. Suunnittelualueen puusto ja luonto tulisivat rakentamisen johdosta kärsimään huomattavasti enemmän kuin osayleiskaavan kuvista näkyy. Havainnekuvista puuttuvat myös parkkipaikat, mikä antaa suunnitelmasta kaunistellun kuvan.

Meri-Rastila voi osoittaa tietä uuteen

Käsitys, että Meri-Rastilalle on tehtävä jotakin keinolla millä hyvänsä, on elitistinen ja nykyisten asukkaiden kokemusta halveksiva. Esitetty länsirannan osayleiskaava toisi segregaation alueen sisälle, ja merenrantarakentaminen varakkaille veisi nykyisiltä asukkailta hyvinvoinnille tärkeän yhteyden mereen ja rantaluontoon. Vanhempaa Meri-Rastilaa uhkaisi taantuminen sumpussa uusien ja hyvin erilaisten asuinalueiden keskellä.

Alueen ja asukkaiden tarpeista aidosti lähtevä sekä alueen erityispiirteet ja omaleimaisuus huomioon ottava suunnittelu voisi tehdä Meri-Rastilasta kestävän kehityksen, innovatiivisen suunnittelun ja uusimman tekniikan mallialueen. Uudenlainen suunnittelu merkitsisi luonnonläheisyyden ja ekologisten arvojen korostamista sekä kierrätyksen kehittämistä. Se merkitsisi myös nollaenergiatalojen rakentamista, kaupunkiviljelyn edistämistä, yhteisten palvelutilojen ja julkisen kaupunkitilan kehittämistä. Tämän voisi parhaiten toteuttaa nykyisen alueen harkitulla täydennysrakentamisella sekä ostoskeskuksen ja metroaseman alueiden kehittämisellä.

Meri-Rastilassa 11.2.2013

Pro Meri-Rastilan puolesta,

Markku Aaltonen     Tapani Aarnio     Saara Immonen   

Matti Lipponen     Jaana Pylkkänen    Laura Widén   

Anna-Maija Virta    

3 kommenttia:

 1. Mihinkähän se linkki vaihtoehtojen kaavakustannusten vertailuraporttiin hävisi?
  Seppo Honkanen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Seppo!

   Poistin tekstin, jossa linkki oli, koska saamastani viestistä ymmärsin, että kyse oli vasta raportin luonnoksesta.

   Yt. Hanna-Leena

   Poista
  2. Ihan näin meidän kesken, voithan lähettää linkin tiskin alta sähköpostiini.
   Toisaalta, kaupunkisuunnittelu ei ole matematiikkaa. Pieni ero viemäröintikustannuksissa ei paljon paina, jos metsälle tai merinäköalalle ei lasketa hintaa. Vaikeaahan se olisikin, kun se on mittaamaton.
   seppo

   Poista