14. maaliskuuta 2018

Meri-Rastilan puistojen suunnitelmia kommentoitavana


Käynnissä olevan Meri-Rastilan asemakaahankkeen yhteydessä kaupunki tutkii myös alueen puistojen kehittämistä. Aiheesta on nyt verkkokysely sekä asukastilaisuus.

Puistojen yleissuunnitelmassa Haruspuistosta esitetään alueen keskeistä toiminnallista puistoa. Leikkipuisto, tapahtuma-aukio, pelikenttä ja nuorten puisto keskitettäisiin puiston ytimeen ja puiston reunamat säilytettäisiin pääosin metsäisinä. Haruspuiston keskiosaa muutettaisiin avoimemmaksi ja valaistusta parannettaisiin, jotta puisto koettaisiin nykyistä turvallisemmaksi. Koirapuisto siirtyisi täydennysrakentamisen alta puiston itäosaan.

Ison Kallahden puistoa uudistettaisiin maltillisesti puiston luonteen mukaisesti. Harbonkadun puoleiseen kulmaukseen sijoitettaisiin asukkaiden toivoma ”syötävä puutarha”, jossa olisi hedelmäpuita ja asukkaiden omia viljelyksiä. Puistoon tulisi uusia käytäviä ja pieni tapahtuma-aukio. Lisäksi uusittaisiin puiston kalusteita. Maiseman avaamista Kallvikinniementieltä puiston koillisosasta kohti rantaa tutkitaan.

Pohjavedenpuiston reunoille on suunniteltu uusia asuntoja. Muilta osin puisto säilytettäisiin metsäisenä ja sinne tehtäisiin polkumaisia reittejä, jotta kulutus metsäisillä alueilla olisi vähäisempää.

Myös Meri-Rastilan tien ilmettä halutaan parantaa. Kadusta ideoidaan kaupunkigalleriaa julkisivutaiteen, muraalien ja valaistuksen keinoin. Kadun risteyskohtia esitetään muutettavaksi aukiomaisiksi. Lisäksi alikulkuja maalattaisiin, valaistusta parannettaisiin ja katupuita uusittaisiin.

Puistojen ja Meri-Rastilan tien tarkempaa suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, kun Meri-Rastilan asemakaava on tullut voimaan – arviolta vuoden 2019 aikana. Puistojen ja katuympäristön parantaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta.  Alueelle kaavoitetaan uusia asuntoja ja palveluita – muun muassa liikekeskus on kokemassa täydellisen uudistuksen.

Ajatuksia voi kertoa verkkokyselyssä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi 11.4. asti. Puistoista voi tulla keskustelemaan myös asukastilaisuuteen, joka pidetään keskiviikkona 21.3. kello 17.30–19.30 Merilahden peruskoulun Jaluspolku 3:n toimipisteessä.

Tutustu puistojen suunnitelmiin ja kommentoi