28. marraskuuta 2012

Kaavaehdotus jäi pöydälle

Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti eilisessä kokouksessaan Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksen pöydälle kahdeksi viikoksi eli asiaan palataan uudelleen tiistaina 11.12.2012.

26. marraskuuta 2012

Kaavoituksellisen vuorovaikutuksen nollapiste

Avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 25.11.2012

Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunnitellun kerrostaloalueen osayleiskaavahanke on tulossa kaavaehdotuksena kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.

En tässä enää palaa niihin lukuisiin syihin, jotka puoltavat suositun ja perinteikkään helsinkiläisen virkistysalueen ja arvokkaan luontoalueen jättämistä nykyiselleen (uskon lautakunnan jäsenien olevan asiasta jo tietoisia), vaan kommentoin lyhyesti kaavoittajan hankkeen vuorovaikutusraporttiin nyt syksyllä lisäämiä uusia vastineita.

Kaavoittajan vuorovaikutusraporttiin laatimat vastineethan ovat se etuoikeutettu viimeinen sana, jonka kaavahankkeen laatija virkamiehenä aina saa kaavahankkeesta riippumatta. Tekstien kriittinen arviointi jää lukijalle ja tulkinnallisten johtopäätösten teko poliittisten päätöksentekijöiden vastuulle.

Meri-Rastilan kaavahankkeelle laaditusta OURCity-vaihtoehtokaavasta kaavoittaja toteaa: "täydennysrakentamistarve mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Helsingin vanhoilla asuntoalueilla on ajankohtainen eikä sitä voi korvata rakentamalla "jonnekin muualle"."

Nimby-argumenttia tavoitteleva lause on tässä tapauksessa harvinaisen nurinkurinen logiikaltaan. Nimenomaan KSV nyt ehdottaa rakennettavaksi uutta Ranta-Rastilan kerrostaloaluetta vanhasta Meri-Rastilasta erilleen luontoalueelle, kun OURCity taas ehdottaa aitoa nykyisen yhdyskuntarakenteen täydennysrakentamista.

Kaavoittaja jatkaa: "Osayleiskaavahankkeen konkreettisena tavoitteena on laajentaa asuntoaluetta ja siten tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. OURCity-hankkeen täydennysrakentamissuunnitelman mahdollista toteuttamista ei tämän vuoksi voi nähdä vaihtoehtoisena vaan pikemminkin aikaa myöten täydentävänä ratkaisuna Meri-Rastilan länsirannan laajennuksen rinnalla. Rastilan metroaseman seudun täydennysrakentamismahdollisuuksia tullaan jatkossa selvittämään riippumatta länsirannan osayleiskaavan ratkaisusta."

Kaavoittajan teksti on kiinnostava ja havainnollinen ylimielisyydessään, röyhkeydessään sekä tarkoitushakuisessa väärintulkinnassaan. OURCity-vaihtoehtokaava on laadittu ja esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle nimenomaan vaihtoehtona KSV:n hankkeelle, eikä sitä tietenkään ole tarkoitettu toteutettavaksi luontoalueen rakentamisen lisäksi.

Vaihtoehtokaavan ajatuksena on nimenomaisesti osoittaa aidon ja toteutettavissa olevan kaavoituksellisen vaihtoehdon mahdollisuus.

Kaavoituksellisen vuorovaikutuksen umpikuja on täydellinen kun kaavoittaja itse asianosaisena arvioi vaihtoehtoisen suunnittelun toteuttamismahdollisuuksia ja näkee muut vaihtoehdot vain oman kyseenalaistetun kaavahankkeensa mahdollisina täydennyksinä.

Aito dialogi vaihtoehtoisista suunnitelmista on näin eliminoitu keskustelusta pois kieltämättä tehokkaasti, mutta Helsingin kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näkymien sekä kaupunkilaisten osallistumisen motivoinnin ja asukasvaikuttamisen mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta vahingollisesti.

Onneksi kaavahankkeista Helsingissä päättävät lopulta kuitenkin virkamiesten ennakko-oletuksista vapaat itsenäisesti ja kriittisesti ajattelevat kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginvaltuuston jäsenet.

Ystävällisin terveisin,

Matti Lipponen
Helsinki

8. marraskuuta 2012

OURCity-näyttelyt Laiturilla ja Stoassa

Designpääkaupunkivuoden hankkeena toteutettu Meri-Rastilan vaihtoehtoinen kaavasuunnitelma on tällä hetkellä esillä kahdessakin paikassa. Laiturin näyttely jatkuu 10.11.2012 saakka. Stoan 1.12. asti jatkuvan näyttelyn avajaisia puolestaan vietettiin eilen.

Pro Meri-Rastila halusi avajaisissa kiittää OURCity-ryhmää sen alueemme hyväksi tekemästä työstä. Arkkitehdit Tristan Hughes ja Marcelo Diez Gutiérrez ottivat ryhmänsä puolesta vastaan kunniakirjat Pro Meri-Rastilan Jaana Pylkkäseltä.


Jaana Pylkkänen luovutti kunniakirjan arkkitehti Tristan Hughesille.


Arkkitehdit Marcelo Diez Gutiérrez ja Tristan Hughes.

2. marraskuuta 2012

OURCity-näyttelyt Stoassa sekä Laiturilla


OURCity-hanke rohkaisee asukkaita osallistumaan ja suunnittelemaan itse Vuosaaren Meri-Rastilasta avoimen ja elävän lähiön osana Helsingin designpääkaupunkivuotta 2012. OURCity-projekti on lähestymässä loppuaan Helsingin designvuoden tapaan. Loppuhuipennuksena järjestetään kaksi näyttelyä.

Ensimmäinen näyttely Stoassa 8.11.-1.12.2012 esittelee koko OURCity-projektin tuloksia.

Toinen näyttely järjestetään Laiturilla 30.10-10.11.2012, ja se esittelee Meri-Rastilan vaihtoehtoisen asemakaavan.

Syksyllä 2011 alkanut OURCity-hanke teemanaan Tehdään yhdessä parempi kaupunki on työskennellyt suorassa yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa luodakseen uusia ideoita kehittää Meri-Rastilaa Vuosaaressa entistä yhteisöllisemmäksi ja eloisammaksi ympäristöksi.

Seitsemän samanmielisen, eri kulttuuritaustaisen henkilön keväällä 2010 perustama MEIDÄN ourcity ry on verkostoitunut viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa Meri-Rastilan ja Itä-Helsingin alueella, erityisesti yhteistyötä on tehty Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Meri-Rastilan aluefoorumin kanssa.

OURCity-projekti koostuu kolmesta alaohjelmasta jotka eri medioiden välityksellä on esitellyt Meri-Rastilaa monipuolisena lähiönä ja koko Itä-Helsinkiä kulttuurisesti rikkaana osana kaupunkia; OURColours vaatteiden ja muodin välityksellä, OURCourse koulutuksen ja designin kautta ja OUTReach kulttuurien välistä dialogia ja yhteisöllisyyttä korostaen. Osaprojekteja koordinoivat eri työryhmät, mutta OURCity-ryhmän jäsenet ovat tehneet yhteistyötä ja jakaneet ideoita kaikissa osaprojekteissa.

OURColours tapahtuma, joka yhdisti catwalk-muotinäytöksen, musiikki- ja tanssiesityksiä sekä myyntikojuja monikulttuurisine vaatteineen ja tavaroineen järjestettiin 15.5.2012.

OURCourse oli poikkitieteellinen, oppilaitosten yhteistyössä toteutettu ohjelma, jossa kukin oppilaitos järjesti osana opinto-ohjelmaansa kurssin Meri-Rastilaan liittyvistä haasteista. Ensimmäisenä lukukautena Laurea Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman Design thinking -kurssi perehtyi käyttäjälähtöiseen suunnitteluun kehittämällä innovatiivisia palvelukonsepteja Meri-Rastilaan.

Marraskuussa 2011 Helsingin yliopiston Our City - A Workshop on Public Space -kurssi keskittyi luomaan uusia ideoita julkisiksi tiloiksi nuorten ja aikuisten miesten käyttöön. Aalto-Yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Local Development and Globalisation -kurssi Tammi-Toukokuussa 2012 käytti aiempien kurssien tulosmateriaaleja hyväkseen tutkiessaan Case Study -menetelmällä Meri-Rastilan paikallista ja alueellista kehitystä Eurooppalaisessa ja Globaalissa kontekstissa.

OUTReach -projektissa muiden  OURCity:n osaprojektien kehittyessä syntyneitä uusia ajatuksia ja kokemuksia sekä syntyneitä yhteistyökontakteja kehitettiin eteenpäin. Meri-Rastilan vaihtoehtoinen asemakaava -projekti tammi-kesäkuussa 2012, oli suora tulos aiemmasta yhteistyöstä. Projektissa työskenteli sekä arkkitehteja että Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston opiskelijoita ja professoreja.

Helmi-maaliskuussa järjestettiin 2012 useita kaupunkisuunnittelun työpajoja kaavan laadinnan pohjaksi. Tämän lisäksi projekti osallistui ja keräsi palautetta Meri-Rastilan Rastori-tapahtumassa 18.5.2012 ja 24.5.2012. Kurdilaisille naisille järjestettiin oma työpaja 28.4.2012. Viimeisimpänä on järjestetty tutkimusprojekti kartoittamaan erilaisten sosiaalisten palvelujen saavutettavuutta maahanmuuttajaväestölle lokakuussa 2012.

Vaihtoehtoinen asemakaava on saanut laajaa huomiota ja Pro Meri-Rastila -liike jatkaa keskustelua Helsingin kaupungin kanssa alueen tulevasta kehityksestä.

Lisätietoja OURCity -projektista ja sen tapahtumista: http://meidankaupunki.wordpress.com, sähköpostitse: ourcity2012@gmail.com

MEIDÄN Ourcity ry – Association: Michail Galanakis (chairman), Seija Välimäki-Adie (vice chairman), Tristan Hughes (secretary), Mustafa Gürler, (treasurer), Mariana Salgado, Hossam Hewidy, Dina Fuad-Luke

Stoan näyttely: 08.11.2012 – 01.12.2012

Laiturin näyttely: 30.10.2012 – 10.11.2012