16. huhtikuuta 2010

Meri-Rastilan aluefoorumi 19.4.


Ma 19.4.2010 klo 17.30


Arvioimme yhdessä osayleiskaavasuunnitelmia ja niiden vaikutuksia

Meri-Rastilan ala-asteen ruokailutilassa (Jaluspolku 3)


Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

t: Aluefoorumityöryhmä


6. huhtikuuta 2010

Laajin vaihtoehto suunnittelun pohjaksi


Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää nyt osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiksi 2000 asukkaan kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentamista Meri-Rastilan länsirannalle. Ostoskeskuksen aluetta esitetään liitettäväksi mukaan kaava-alueeseen. Viime syksynä esitetyistä kolmesta periaateluonnoksesta laajin vaihtoehto oli 1800 asukkaan alue.


Eri kaavoitusvaihtoehtojen arviointimateriaali ja suunnitteluperiaatteet ovat nyt nähtävissä Asukaskahvila Fokassa, Vuotalon aulassa, Kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä myös viraston sivuilla osiossa "Nähtävänä nyt".


Meri-Rastilan länsirannan vaihtoehtojen arviointi ja
suunnitteluperiaatteet

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan osayleiskaavaa Meri-Rastilan länsirantaan. Suunnittelualueeseen kuuluu Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen metsäalue ja Meri-Rastilan tien länsipuoleiset korttelit Rysäpuistoon asti. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja toimitiloja. Saadun palautteen perusteella harkitaan myös Meri-Rastilan ostoskeskuksen alueen mukaan ottamista suunnitteluun. Tällöin keskusta-alueen vetovoimaa voitaisiin lisätä osoittamalla sinne lisää liiketilaa, toimitilaa ja asumista.

Meri-Rastilan länsirannan suunnittelua on jatkettu 4.9.2009 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. Tuolloin esillä oli kolme periaatesuunnitelmaa, joiden vaikutukset on nyt arvioitu. Lisäksi on valmisteltu suunnitteluperiaatteet. Niiden on tarkoitus ohjata jatkosuunnittelua.

Vaikutusten arviointi ja suunnitteluperiaatteet ovat esillä 6.-26.4.:

- Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B
- Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs

Suunnittelijat ovat tavattavissa tiistaina 13.4. klo 16-19.30 Meri-Rastilan ala-asteen pääaulassa, Jaluspolku 3. Kaavan valmistelija on lisäksi tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet esillä olevasta aineistosta pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2010 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi.