23. helmikuuta 2020

Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen liittyvän Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 11.2. Kaavahankkeen länsiosaa koskevan asemakaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa viime vuoden syyskuussa.

Kaupunkiympäristölautakunta painotti lisäksi erikseen, että kaavan loppuvalmistelussa huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja että ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta. Samoin lautakunta edellytti jatkosuunnittelussa huomioitavan yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen edelleen kaava-alueella.