21. joulukuuta 2010

Yhteislausunto Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta (HELSY, UYSP, Helsingin latu)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Helsingin Latu katsovat Meri-Rastilan länsirannan kaavoituksen heikentävän huomattavasti Meri-Rastilan tärkeän luonto- ja viheralueen luonto- ja virkistysarvoja. Lisäksi kaava on osin maakuntakaavan vastainen. Näistä syistä lausunnonantajat vaativat kaavahankkeen keskeyttämistä.

Lue koko lausunto: Mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta. Varsinaisessa lausunnossa liitteenä oleva kartta ei valitettavasti ole tekijänoikeudellisista syistä julkistettavissa verkossa, toisin kuin kartan Kuvioselosteet. Kiinnostuneet voivat tutustua itse karttaan Asukaskahvila Fokassa.

10. joulukuuta 2010

Pro Meri-Rastilan mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta

Pro Meri-Rastila –ryhmä vastustaa osayleiskaavaluonnosta Meri-Rastilan länsirannan rakentamisen osalta. Sen sijaan ostoskeskuksen ja metroaseman ympäristön kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen ryhmän kanta on myönteinen.

Osayleiskaavan keskeisimpänä kohteena oleva Meri-Rastilan länsiranta on käytetyin ja helpoiten lähestyttävä osa Meri-Rastilan ulkoilualuetta, joka metsineen ja rantoineen hakee vertaistaan virkistysalueena. Alueelle pääsee metrolla, mikä lisää kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuutta virkistymiseen metsäisessä luonnossa. Tämä tekee alueesta hyvin merkittävän Helsingille.

Juuri luonto houkuttelee Meri-Rastilaan monipuolista asukaskuntaa ja nykyiset metsäalueet lisäävät erilaisten asukkaiden kanssakäymistä ja kohtaamista. Meri-Rastilan imagoa ei paranna lisärakentaminen tärkeälle virkistysalueelle. Lisäksi uusi alue luonnoksessa esitetyn kaltaisena todennäköisesti eriytyisi omaksi saarekkeekseen erilleen muusta Meri-Rastilasta. Meluesteeksi kaavailtu toimistokorttelikaan ei ole realistinen suunnitelma. Uusia toimistotyöpaikkoja ei ole Helsingissä syntynyt edes lähempänä keskustaa.

Meri-Rastilan palvelujen kehittämistä on esitetty perusteena länsirannan rakentamiselle. Luonnoksessa ehdotetun rakentamisen toteutuessa palvelujen lisäys olisi niin pientä, ettei se korvaisi rakentamisen aiheuttamaa asumisviihtyvyyden vähenemistä. Rakentamisen vaikutukset myös ulottuisivat rakennettavaa aluetta laajemmalle. Puiden vesitalous, valaistusolot ja koko eliöstö muuttuisivat isolla alueella. Tuulten haitalliset vaikutukset puustolle ja asukkaille voimistuisivat. Metsän nykyinen virkistävä ja suojeleva luonne ei voisi säilyä hyvästä tahdosta huolimatta.

Ilmastonmuutosta ei hillitä rakentamalla nykyisten metsien paikalle, ovathan ne merkittäviä hiilivarastoja. Metsä myös puhdistaa ilmaa ja vähentää melua. Meri-Rastilan ulkoilualue on merkittävä kansanterveyden kannalta (ks. esimerkiksi Tyrväinen & Korpela: Luonnosta terveyttä onnistuneella kaupunkisuunnittelulla, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 6/2009). Ko. tutkimuksen mukaan lähellä olevat viheralueet ovat merkittäviä fyysisen ja psyykkisen terveyshyödyn tuottajia. Kaupunkilaisille tärkeitä viheralueen ominaisuuksia ovat rauha, hiljaisuus ja rakentamattoman metsän tuntu, jotka voivat toteutua vain riittävän kokoisella, yhtenäisellä virkistysalueella. Pro Meri-Rastila –ryhmä esittää, että tutkimustulokset rakentamattoman kaupunkiluonnon merkityksestä otetaan kaavoitustyön lähtökohdaksi.

Vuosaari on viime vuosikymmeninä ollut Helsingin suurin aluerakennuskohde, joten vuosaarelaiset ovat jo kantaneet oman osuutensa pääkaupunkiseudun asuttamisesta. Helsingin vuosittainen asuntotuotantotavoite ei myöskään ole toteutunut vuosiin ja koko tavoite tulisi uudistaa realistisemmaksi. Ylimitoitettua asuntotuotantotavoitetta ei voi käyttää tekosyynä merkittävän luontoalueen tuhoamiselle.

Helsingissä 7.12.2010

Pro Meri-Rastila -ryhmän puolesta,

Laura Assmuth, Matti Lipponen, Eija Autio,
Jaana Pylkkänen, Tapani Aarnio, Kirsti Valkonen,
Martin Forstén, Anja Hinkkanen ja Tiina Sillgren

6. joulukuuta 2010

Kuvia MetsäTaisto-tapahtumasta

Meri-Rastilan länsirannalla 7. marraskuuta 2010 järjestetystä Taiston päivän MetsäTaisto-tapahtumasta otettuja valokuvia on nyt koottu omalle sivulleen: Kuvia MetsäTaisto-tapahtumasta.

24. marraskuuta 2010

Meri-Rastilan aluefoorumi 29.11.2010


Ma 29.11.2010 klo 18.00

Meri-Rastilan ulkoilualueen kohtalo?

Keskustelua uudesta osayleiskaavaluonnoksesta

Meri-Rastilan ala-asteen ruokailutila
(Jaluspolku 3)

Asiantuntijana
Professori Liisa Tyrväinen (Metla):
Rakentamaton luonto ja
kaupunkilaisten hyvinvointi

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
t: Aluefoorumityöryhmä

12. marraskuuta 2010

Osayleiskaavaluonnos nyt esille


Kaupunkisuunnitteluvirastossa on nyt valmistunut osayleiskaavaluonnos Vuosaaren Meri-Rastilan länsirantaan. Suunnittelualueeseen on kuulunut Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen metsäalue ja Meri-Rastilan tien länsipuoleiset korttelit Rysäpuistoon asti. Nyt suunnittelualuetta on aiemmasta laajennettu niin, että siihen kuuluvat lisäksi ostoskeskuksen kortteli ja Rastilan metroasema ympäristöineen.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 15.11.-7.12.2010:
- Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
- Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs

Aineisto on nähtävissä ja ladattavissa viraston sivuilla: Meri-Rastilan länsirannalle suunnitteilla asuntoja noin kahdelle tuhannelle. Koko materiaalin saa sivulta esiin linkistä "Nähtävänä oleva suunnitteluaineisto".

Kaavan valmistelija on tavattavissa 16.11. klo 15-19, Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 7.12.2010 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

1. marraskuuta 2010

MetsäTaisto-tapahtuma 7.11.

Pro Meri-Rastila järjestää uhanalaisella Meri-Rastilan ulkoilualueella sunnuntaina Taiston päivänä 7. marraskuuta klo 11-14 MetsäTaisto-tapahtuman.

Koko perheelle suunnatussa tapahtumassa on ohjelmassa leikkimielinen pieni suunnistus kaava-alueen metsässä. Suunnistustehtävät suorittaneet osallistuvat arpajaisiin. Palkinnot arvotaan Vuosillan veneilijöiden tuvalla klo 13.45.

Halukkaat voivat myös adoptoida puita alueen metsästä ja kuvauttaa itsensä puunsa kanssa. Pro Meri-Rastila valitsee lisäksi tilaisuuteen kutsutuille kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille omat puut.

Paikalla on myös metsänhaltija Eevert sekä puffetti, josta voi ostaa kahvia, mehua, makkaraa ja vohveleita. Karttaan merkityllä tapahtumapaikalla voit myös halutessasi grillata omia eväitäsi.
Luonnollisesti saat tapahtumassa myös ajantasaisinta tietoa Meri-Rastilan ulkoilualueen kaavoitustilanteesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistasi sen tulevaisuuden suhteen.

Tervetuloa!

Uusi Metsäsanomat 3 erikoisnumero!

27. lokakuuta 2010

21. lokakuuta 2010

Metsäsanomat

Pro Meri-Rastilan Metsäsanomien ensimmäinen numero on ilmestynyt. Tiedote ilmestyy nimensä mukaisesti puheena olevassa metsässä. Metsäsanomat 1 on luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa täältä.

16. lokakuuta 2010

Kaupunki käyttää ilmastonmuutosta keppihevosena Meri-Rastilassa (HS Mielipide 12.10.2010)


Laura Assmuth ja Suvi Arapkirli toivat kirjoituksessaan (HS Mielipide 9.10.) kiinnostavasti esille ristiriidan Helsingin kaupungin toiminnan ja puheiden välillä.

Olen vihaisena ja turhautuneena seurannut kaupunkisuunnitteluviraston perusteluja Meri-Rastilan rantametsän rakentamisesta. Kaupunki on ottanut keppihevosekseen ilmastonmuutoksen. Meri-Rastilan asukkaita on jopa syytetty siitä, että he eivät halua osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan, koska eivät ole valmiita luopumaan metsästään.

Merirastilalaisena voin todeta, että antaisin kaataa vaikka viimeiset puut niin rantametsästä kuin kotipihaltanikin, jos ilmastonmuutos saataisiin sillä torjuttua. Mutta kun ei saada. Juuri metsillä on tärkeä rooli ilmaston tasapainottajina. Siksi yhdenkään metsän muuttamista asuinalueeksi ei voi perustella ilmastosyillä.

Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi kaupunki on puolustanut Meri-Rastilan metsän rakentamishanketta Vuosaaren asumisväljyyden lisäämisellä. Kaupungin esittämät perustelut ovat ristiriidassa keskenään. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi pikemminkin pyrkiä nykyistä kohtuullisempaan ja ahtaampaan asumiseen.

Rakentaminen lisää aina taloudellista toimeliaisuutta, joka puolestaan kiihdyttää ilmastonmuutosta. Jos rakentaminen kuitenkin koetaan välttämättömäksi, se tulisi keskittää sinne, missä ei enää ole luontoarvoja hukattavaksi. Tällaisia alueita löytyy metroradankin varrelta, esimerkiksi Roihupellosta.

Ilmastonmuutos on vakava ongelma, jolla on arvaamattomia seurauksia. Kaupunkisuunnitteluviraston väite, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua Meri-Rastilan metsään rakentamalla, on röyhkeä ja maailmanlaajuista ongelmaa vähättelevä.

Hanna-Leena Ylinen
Helsinki

14. lokakuuta 2010

Osayleiskaava esille marraskuussa


Kaupunkisuunnitteluvirasto tuo Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksen esille nyt marraskuussa. Luonnoksen pohjana on aiemmin esitetyistä kolmesta vaihtoehdoista kaikkein laajin eli kolmosvaihtoehto.

Rakennettava alue ylittää reippaasti vuoden 2002 yleiskaavarajauksen ja vaatii siksi siis uuden osayleiskaavan ennen varsinaisen asemakaavan tekoa. Meri-Rastilan ulkoilualueeseen vaikutus olisi massiivinen. Kolmosvaihtoehto on Pro Meri-Rastilan kotisivulla oikealla: Luonnos 2009.

Keväällä esitettyjen Meri-Rastilan länsirannan periaateluonnosten kartta- ja havainnekuvamateriaalia on nähtävissä lisää kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla osiossa

16. huhtikuuta 2010

Meri-Rastilan aluefoorumi 19.4.


Ma 19.4.2010 klo 17.30


Arvioimme yhdessä osayleiskaavasuunnitelmia ja niiden vaikutuksia

Meri-Rastilan ala-asteen ruokailutilassa (Jaluspolku 3)


Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

t: Aluefoorumityöryhmä


6. huhtikuuta 2010

Laajin vaihtoehto suunnittelun pohjaksi


Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää nyt osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiksi 2000 asukkaan kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentamista Meri-Rastilan länsirannalle. Ostoskeskuksen aluetta esitetään liitettäväksi mukaan kaava-alueeseen. Viime syksynä esitetyistä kolmesta periaateluonnoksesta laajin vaihtoehto oli 1800 asukkaan alue.


Eri kaavoitusvaihtoehtojen arviointimateriaali ja suunnitteluperiaatteet ovat nyt nähtävissä Asukaskahvila Fokassa, Vuotalon aulassa, Kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä myös viraston sivuilla osiossa "Nähtävänä nyt".


Meri-Rastilan länsirannan vaihtoehtojen arviointi ja
suunnitteluperiaatteet

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan osayleiskaavaa Meri-Rastilan länsirantaan. Suunnittelualueeseen kuuluu Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen metsäalue ja Meri-Rastilan tien länsipuoleiset korttelit Rysäpuistoon asti. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja toimitiloja. Saadun palautteen perusteella harkitaan myös Meri-Rastilan ostoskeskuksen alueen mukaan ottamista suunnitteluun. Tällöin keskusta-alueen vetovoimaa voitaisiin lisätä osoittamalla sinne lisää liiketilaa, toimitilaa ja asumista.

Meri-Rastilan länsirannan suunnittelua on jatkettu 4.9.2009 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. Tuolloin esillä oli kolme periaatesuunnitelmaa, joiden vaikutukset on nyt arvioitu. Lisäksi on valmisteltu suunnitteluperiaatteet. Niiden on tarkoitus ohjata jatkosuunnittelua.

Vaikutusten arviointi ja suunnitteluperiaatteet ovat esillä 6.-26.4.:

- Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B
- Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs

Suunnittelijat ovat tavattavissa tiistaina 13.4. klo 16-19.30 Meri-Rastilan ala-asteen pääaulassa, Jaluspolku 3. Kaavan valmistelija on lisäksi tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet esillä olevasta aineistosta pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2010 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi.

22. maaliskuuta 2010

Avoin kirje


Pro Meri-Rastila lähetti helmikuussa avoimen kirjeen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille sekä myös valtuustoryhmille.

AVOIN KIRJE HELSINGIN
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
JÄSENILLE JA VALTUUSTORYHMILLE

Helsingissä on haluttu kaavoittaa merkittäviä viheralueita asuntoalueiksi. Meri-Rastilassa on käynnissä samanlainen prosessi.

Kysymme alueen asukkaina ja äänestäjinä:

1. Onko Meri-Rastilan länsirannan rakentamisesta olemassa alustavia sopimuksia valtuustoryhmien kesken vastineeksi jonkun muun alueen rakentamatta jättämisestä?

2. Onko alueen rakentamisesta olemassa alustavia sopimuksia mahdollisten rakennuttajien kanssa?

3. Onko asukkaiden virkistys- ja luontoarvojen aina jäätävä kovan bisneksen/byrokratian/poliitiikan jalkoihin (asunnoilla ja työpaikoilla on taloudellinen arvo, asukkaiden tarpeilla ei)?

4. Ovatko soveliaammat rakennusalueet loppumassa, koska näitä asukkaiden paljon käyttämiä ja hupenevia metsäalueita halutaan käyttää asuntojen rakentamiseen?

5. Vuosaaressa on satama ja Mikkelin verran asukkaita monista kulttuureista. Eikö Vuosaari ole jo tarpeeksi rakennettu, jotta laatu eli palvelujen ja ympäristön kehittäminen saisi etusijan kaupunkisuunnittelussa ja kunnallispolitiikassa?

Helsingin Meri-Rastilassa 4.2.2010


Useat lautakunnan jäsenet vastasivat kirjeeseen. Pro Meri-Rastila -työryhmä lähetti uuden kirjeen, jossa vastattiin muutamiin yleisimpiin vastausviesteissä esitettyihin länsirannan rakentamista puoltaviin argumentteihin.


Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille sekä valtuustoryhmille

Pro Meri-Rastila -ryhmä kiittää saamistaan vastauksista aiemmin lähettämiinsä kysymyksiin.

Vastauksissa tuli esille näkemys siitä, että Vuosaaressa on enemmän viheralueita kuin muualla Helsingissä. Väite pitää osittain paikkansa. Ulkoilualueemme ovat kuitenkin kaikkien helsinkiläisten käytössä muun muassa erittäin hyvien julkisten liikenneyhteyksien ansiosta. Ei kai Paloheinänkään ulkoilualuetta kukaan vakavissaan esitä rakennettavaksi, vaikka alueen asukkailla on viheralueita huomattavasti enemmän kuin vaikkapa kalliolaisilla. Vuosaaren imagolle ulkoilualueilla on yhä edelleen huomattava positiivinen merkitys ja vapaat luonnontilaiset merenrannat ovat olennaisen tärkeitä vuosaarelaiselle maisemalle.

Mielestämme kestävää kehitystä on myös se, että ulkoilemaan ja virkistymään pääsee ilman omaa autoa. Monet nykyisistä asukkaista ovat muuttaneet alueelle juuri tästä syystä. Metroreitin laajetessa Espooseen Meri-Rastilan ulkoilualue tulee olemaan entistä paremmin myös muun pääkaupunkiseudun asukkaiden käytettävissä.

Meri-Rastilan länsirannan nyt rakennettavaksi esitetty alue on vastauksissa mainituista koko ulkoilualueen 50 viheraluehehtaarista maisemallisesti monipuolisin ja arvokkain sekä saavutettavuudeltaan ylivertaisesti paras. Yhtenäisen ulkoilualueen pienentäminen suunnitellulla tavalla ei takaisi jäljelle jäävän osan virkistys- ja luontoarvojen säilymistä. Maaston kuluminen sekä tuuli- ja kosteusolosuhteiden muuttuminen olisi peruuttamatonta ja esimerkiksi lapsiperheiden mahdollisuus päästä helposti lähimetsään huononisi ratkaisevasti.

Vastauksissa esille tullut näkökohta, että alueen sosiaalista tasapainoa parannettaisiin poistamalla nykyisiltä Meri-Rastilan omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asujilta suosittu lähivirkistysalue, on kestämätön. Viheralue on keskeinen osa alueen paikallisidentiteettiä, jota kaavailtu massiivinen rakentaminen heikentäisi kohtalokkaasti. Lisäksi uusi alue todennäköisesti eriytyisi asukkaidensa mielessä omaksi saarekkeekseen erilleen muusta Meri-Rastilasta. Rakentaminen ei myöskään parantaisi perheiden mahdollisuutta asettua Helsinkiin. Alueen maasto- ja meluolosuhteiden johdosta rakentaminen olisi kallista ja nostaisi kaavailtujen asuntojen hinnat tavallisen palkansaajan ulottumattomiin. Vuosaaressa on tälläkin hetkellä useita isoja asuntoja myymättä, eikä jo kaavoitettujen alueiden rakentaminen Ramsinrannassa tai Aurinkolahdessa ole edennyt suunnitellusti.

Meri-Rastilan palvelujen kehittämistä on myös esitetty perusteena ulkoilualueelle rakentamiselle. Palveluja kehittäisi kuitenkin vain erittäin laaja rakentaminen ja tässäkin tapauksessa muutos palveluihin olisi todennäköisesti vain yksi uusi päiväkoti ja ala-aste uudelle alueelle. Tällainen palvelujen lisäys ei korvaisi rakentamisen aiheuttamaa asumisviihtyvyyden vähenemistä. Meri-Rastilan oman terveysaseman lakkauttamisen jälkeen suuri osa asukkaiden palveluista sijaitsee tulevaisuudessakin joka tapauksessa Vuosaaren keskustassa.

Todettakoon vielä, että Pro Meri-Rastila -ryhmä ei aikanaan vastustanut Ramsinranta I:n, Ramsinranta II:n tai Ramsinranta III:n rakentamista. Länsirannan rakentamisessa kuitenkin tapahtuisi niin suuri ja peruuttamaton virhe, että paikallisina alueen tuntijoina haluamme painokkaasti tuoda asukkaiden ja äänestäjien näkemyksen asiasta myös poliittisten päättäjien tietoon.

17. helmikuuta 2010

Pulkkamäessä
Pro Meri-Rastila kutsui vuosaarelaisia sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä ja poliittisten ryhmien edustajia pulkkamäkeen Meri-Rastilan länsirannalle laskiaissunnuntaina 14.2.2010. Samalla kerrottiin aluetta koskevista kaavoitussuunnitelmista sekä kerättiin nimiä kaupunkimetsäliikkeen kansanäänestysaloitteeseen.


Ilma oli aurinkoinen ja pakkanen aika kipakka. Mäenlaskijoita oli paikalla runsaasti heti aamusta ja lapsille sekä aikuisille oli lämmikkeeksi tarjolla mehua. Myös suosittua Meri-Rastilan hiihtolatua viilettävät hiihtäjät poikkesivat mehupöydän ääressä.

Monia ulkoilevia vuosaarelaisia, marjaniemeläisiä ja puotilalaisia huolestutti hienon alueen tuhoutumisen uhka. Osalle laskiaisen viettäjistä rakentamissuunnitelmat olivat aivan uutta tietoa, mutta useat olivat myös jo lukeneet tai kuulleet asiasta.


Yllä kaupunginvaltuuston vuosaarelaiset varajäsenet Jyrki Lohi ja Hanna-Kaisa Siimes. Kutsutuista kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenistä paikalle saapui Mari Holopainen.

7. helmikuuta 2010

LaskiainenKUTSU

Tule laskiaissunnuntaina 14.2.2010 laskemaan mäkeä Meri-Rastilan länsirannan pulkkamäkeen (kun vielä voit)!

Kello 11-13 on paikalla myös Pro Meri-Rastila
-työryhmän jäseniä kertomassa alueen luontoa
ja ulkoilumahdollisuuksia uhkaavista rakentamissuunnitelmista.


Paikalle on kutsuttu myös kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä

sekä kaupunginvaltuutettuja.


Mehutarjoilu!