4. syyskuuta 2016

Yhdistysten tiedote Itä-Helsingin luontoalueiden puolesta

Ramsinniemi 27.8.2016
TIEDOTE

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä
 
Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville.
 
Itä-Helsingissä on useampia osittain päällekkäisiä vihersormia. Niistä yksi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren, Ramsinniemen, Meri-Rastilan metsän, Rastilan kartanon ympäristön ja Mustavuoren kautta Östersundomiin. Toinen etenee Kivinokasta Viikin kautta Kivikkoon ja kolmas on Uutelasta Mustavuoreen suuntautuva vihersormi. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin virkistyksellisesti kuin luonnonkin kannalta ja ne tulee säilyttää.

Valitettavasti ehdotettu yleiskaava ei tätä tunnista, sillä toteutuessaan se kaventaisi vihersormia monin paikoin merkittävästi. Myös uudet raidehankkeet uhkaavat useassa kohdassa vihersormien jatkuvuutta. Raideliikenne tuleekin suunnitella luontoalueet säilyttävästi niin, että sen sijoittelussa hyödynnetään jo olemassa olevia kulkuväyliä.

Itä-Helsingin osalta kaavoja koskevat muistutukset ja lausunnot on sivuutettu vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan Vartiosaaren ja/tai Ramsinniemen säilyttämistä puoltavia lausuntoja ei ole huomioitu. Lisäksi yleiskaavaehdotukseen oli muistutusajan jälkeen lisätty muuttavaa maankäyttöä Kivinokalle. Tästä ei ole ollut mahdollista lausua missään vaiheessa prosessia.
 
Kaupungin kasvu ei edellytä luontoalueille rakentamista. Luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla suunnittelulla on mahdollista säilyttää Itä-Helsingissäkin se, mikä tekee siitä viihtyisän: alueen metsäinen ja merellinen luonto. Väestönkasvu voidaan sijoittaa jo rakennetuille alueille. Tukholmassa mittava uudisrakentaminen on suunniteltu viheralueita uhraamatta. Luovuutta käyttämällä sama onnistuu myös Helsingissä.

Luontoalueille rakentaminen olisi lyhytnäköinen ja vanhanaikainen ratkaisu, sillä muualla monet kaupungit pyrkivät pikemminkin lisäämään viherpinta-alaansa. Olemassa olevien viheralueiden säilyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin uusien rakentaminen.

Luonnon terveysvaikutukset ovat tiedossa, samoin se, että luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttäminen edellyttää toimenpiteitä kaupungeissakin.
 
On siis syytä säilyttää luontoa siellä, missä sitä vielä on. Myös Itä-Helsingissä.

Helsingissä 04.09.2016

Aurinkolahti-Seura ry (allekirjoitus lisätty 8.9.2016)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Herttoniemi-seura ry

Laajasalo – Degerö Seura ry

Koillis Seura ry

Kontula-Seura ry

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Marjaniemi-Seura ry

Mellunmäki-seura ry

Pro Meri-Rastila

Puotila-seura ry

Roihuvuori-Seura ry

Santahamina-Seura ry

Stansvikin kyläyhdistys ry

Tammisaloseura ry – Tammelund Sällskapet rf

Vartiosaari-seura ry

Viikki-Seura ry

Vuosaari-Seura ry

Östersundom-seura ry


Lisätietoja:

Hanna-Leena Ylinen, hlylinen(at)gmail.com
Riitta Malve-Tamminen, puh. 050 5718146, riittamalve(at)gmail.com
Matti Lipponen, matti.lipponen(at)helsinki.fi

4 kommenttia:

 1. Pelkästään Itäväylän varteen voisi rakentaa tuhansia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien varteen. Mm. Herttoniemen metroaseman seutu voisi näyttää Kampilta, jossa on liikekeskuksen päällä asuinkerroksia, avarat kävelyaukiot sekä bussiterminaali ja pysäköinti eri tasossa kansien alla. Saataisiin Herttoniemelle kokoava keskusta, mutta nyt rakennetaan vain uusia moottoritieramppeja ja halpahalleja.
  Myös Yliskylään pitäisi rakentaa vastaava asunto- ja liikekeskus mootoritien päälle ja ympärille. Vanhan matalan ostarin ja Sarvaston kaatopaikan paikalle voisi rakentaa vähintään 20-kerroksisia taloja, jotka korvaisivat Vartiosaareen aiotun rakentamisen.

  VastaaPoista
 2. Yhtenäiset metsäalueet pitää jättää rakentamiselta rauhaan, nämä ovat tärkeitä henkireikiä ihmisille ja eläimille. Asunnoille löytyy varmasti vähemmän arvokkaita alueita.

  VastaaPoista
 3. Komea tuo allekirjoittaneiden seurojen luettelo. Ei voi olla ajattelematta mikä on rahan ja pääoman ja sen tuotto-odotusten valta, kun tapahtumien kulku niin usein menee järkeä ja asukkaiden tahtoa vastaan.

  VastaaPoista
 4. Aurinkolahti-Seura ry on tänään ilmoittanut tukevansa tiedotetta. Seuraa pyydettiin mukaan ja sen kanssa käytiin neuvotteluja. Päätöksen takarajaksi annettiin alun perin 31.8., mutta asiaa kysyttiin vielä senkin jälkeen. Päätös ilmeisesti kuitenkin viivästyi, joten seuran nimi jäi pois tiedotteesta.

  VastaaPoista