30. kesäkuuta 2012

Rakentamisen jäljet ennen ja nyt

Aiemmin rakentaminen sovitettiin ympäristöön. Vielä 1970-luvulla kerrostalot saattoivat myötäillä kallion muotoja siten, että samassa talossa asuinkerrosten lukumäärä vaihteli maaston korkeuden mukaan.

Alla on kuva Vuosaaren Kallahdesta. Paikalla oli noin 100-vuotias huvila, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 2010. Maasto on purkutöiden jälkeen jo lähes palautunut.


Tästä paloi noin satavuotias huvila vuonna 2010. Vuosaari, Kallahti.Nykyinen rakennustekniikka sen sijaan muuttaa maaston lopullisesti. Alla on kuva rakennustyömaalta Vuosaaren Meri-Rastilasta. Kun paikalle rakennettava rivitalo muutaman kymmenen vuoden kuluttua tulee elinkaarensa päähän, ei sen tieltä räjäytettyä kumpuilevaa kalliota pysty palauttamaan. Taustalla näkyy vuonna 2005 valmistunut asuintalo, jonka myyntivalttina oli "luonnonkaunis, kallioinen ympäristö".

Rakennustyömaa vuonna 2012. Vuosaari, Meri-Rastila.
Teksti: Hanna-Leena Ylinen

2. kesäkuuta 2012

OURCity-näyttely


OURCity – Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan –hanke on esillä näyttelyssä Meri-Rastilan ostoskeskuksessa (Meri-Rastilan kuja 2, 00980 Helsinki) 4.6.-17.6.2012.

Projektin  tavoitteena on ollut tehdä alueen asukkaiden näkemyksiin ja toiveisiin perustuva uusi asemakaava Meri-Rastilaan.

Hanke tuotti selvityksenä A3-kirjan, joka äskettäin toimitettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle tutustuttavaksi. Selvitystä käsiteltiin lautakunnassa vaihtoehtosuunnitelmana lautakunnan käsittelyssä olevalle kaupunkisuunnitteluviraston tekemälle osayleiskaavaluonnokselle.

Työskentelemällä yhteistyössä Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Meri-Rastilan aluefoorumin kanssa OURCity tuotti suunnitelman, joka ratkaisi Meri-Rastilan kohtaamat avoimet kysymykset alueen omien asukkaiden avustuksella.

OURCity-ryhmä
Suunnitelma ehdottaa alueelle hajautettuja täydennysrakennusryhmiä, jotka mahdollistavat asunnot 1800 hengelle sekä myös uutta kauppatilaa.

Vaihtoehtosuunnitelma jättää laajan Meri-Rastilan ulkoilualueen koskemattomaksi, mutta samalla hyödyntää vajaakäytössä olevaa Rastilan metroasemaa.

Suunnitelman esittämä uusi ja dynaaminen arkkitehtoninen kerrostuma pyrkii elävöittämään Meri-Rastilaa ja vähentämään ennaltaehkäisevästi alueen oletettua ekonomisen segregaation mielikuvaa.

Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan -projekti kuuluu MEIDÄN OURCity ry:n kokonaishankkeeseen ja on virallinen osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmaa.

Lisätietoa OURCity-ryhmästä ja projektista löytyy blogista: http://meidankaupunki.wordpress.com/