29. huhtikuuta 2014

Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinto Helsingin kaupunkisuunnittelijoille


Luonto-Liitto tiedottaa 29.4.2014

Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinto Helsingin kaupunkisuunnittelijoille uudisraivaajahenkeen jämähtämisestä


Luonto-Liiton valtuusto on myöntänyt Siilin piikki -palkinnon Helsingin kaupunkisuunnittelijoille ja päättäjille rakentamissunnitelmien määrätietoisesta kohdistamisesta kaupungin luontoalueille. Siilin piikki on symbolinen palkinto, joka myönnetään ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista.

Kaupungin kasvua suunnitellaan edelleen uudisraivaajahengessä asukkaiden tärkeimmille virkistysalueille ja kaupungin hienoimmille luontokohteille. Viheralueiden kaavoitusta edistetään erillisillä osayleiskaavoilla yksi kerrallaan, vaikka samaan aikaan on tekeillä uusi, koko kaupungin yleiskaava, jonka yhteydessä alueiden arvoa olisi mahdollisuus arvioida kokonaisvaltaisesti.

Viime vuoden lopulla kaupunginvaltuusto päätti niukalla enemmistöllä asuinalueen rakentamisesta Meri-Rastilan metsään – asukkaiden laajasta vastarinnasta huolimatta. Asukkaiden ehdoilla laadittu vaihtoehtoinen täydennysrakentamisen suunnitelma olisi mahdollistanut saman asukasmäärän asuttamisen metsää tuhoamatta.

Samoihin aikoihin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti edistää luonnoltaan arvokkaan Vartiosaaren rakentamista. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan yli puolet Vartiosaaren pinta-alasta on arvokkaita luontokohteita, ja alueen metsistä suurin osa täyttää luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsän kriteerit.

Viimeisimpänä esillä on ollut suunnitelma pikkukaupungin asukasmäärän asuttamisesta Kivinokan virkistys- ja luontoalueelle. Suuri osa Kivinokasta on luokiteltu erittäin arvokkaaksi ja esitetty suojeltavaksi voimassaolevassa Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa. Kivinokassa on yksi Helsingin hienoimmista ja lajistollisesti arvokkaimmista aarniometsistä.

Vaihtoehtoja arvokkaimpien luontokohteiden rakentamiselle on aina olemassa, jos vain poliittista tahtoa löytyy. Jo rakennettuja alueita tiivistämällä voidaan säästää asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia ja monipuolinen kaupunkiluonto. Viimeiset viheralueet uhraamalla voidaan parhaimmillaankin lykätä muita asuinrakentamishankkeita vain muutamalla vuodella, mutta kerran rakennettua luontoaluetta ei saada takaisin koskaan.

Valitettavasti Helsinki ei ole ainoa kunta, jonka päätöksenteossa vastuu luonnon monimuotoisuudesta unohtuu. Esimerkiksi Oulun kaupunginhallitus päätti äskettäin pysäyttää Sanginjoen alueen suojelun sivuuttaen niin laajan kansalaisliikkeen toiveet, asiaa valmistelleen virkamiestyöryhmän suositukset kuin yhdyskuntalautakunnan aiemman päätöksenkin.

Aiemmat Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinnot:

2013: Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja MMM (yhteiskunnan kokonaisedun unohtamisesta)
2012: Metsähallitus (valtion arvometsien myymisestä)
2011: Talvivaara ja Yara (ympäristövaikutusten vähättelystä ja härskistä vastuun pakoilusta)
2010: Vapo (viherpesusta)
2009: Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (luonnonsuojelun vastaisesta toiminnasta)
2008: Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (piittaamattomuudesta ympäristön tilaa kohtaan)
2007: Kesko ja SOK (osallistumisesta Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeeseen)


Lisätiedot:

Ville Laitinen
liittovaltuuston puheenjohtaja, Luonto-Liitto
ville.laitinen(at)luontoliitto.fi
puh. 040 770 0065

Pia Pässilä
hallituksen puheenjohtaja, Luonto-Liitto
pia.passila(at)luontoliitto.fi 
puh. 040 743 0624

Lauri Kajander
metsävastaava, Luonto-Liitto
lauri.kajander(at)luontoliitto.fi
puh. 045 117 9610

25. huhtikuuta 2014

Yleiskaavapainajainen: raitiotie Lohiniemenrantaan

Helsingin yleiskaavan Visio 2050 -raportti on noudettavissa Narinkkatorilla sijaitsevasta info- ja näyttelytila Laiturista. Raportin voi myös ladata täältä.

Yhden visio on toisen painajainen. Pahimmissa unissanikaan en olisi osannut keksiä raitiotietä, joka kulkisi Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta Lohiniemenrantaan, josta se jatkaisi Vuosaaren metroasemalle. Kaupunkisuunnitteluvirastossa sellainen keksittiin.

Tässä on osa visioraportin aukeamalla 56 - 57 olevasta kuvasta:

Vihreällä katkoviivalla merkitty rantaraitiotie kulkee Lohiniemenrannassa.
Kuvaa kannattaa katsoa tarkemmin, sillä raitiotien lisäksi siinä on muutakin kiinnostavaa.

Merellinen asuminen on merkitty karttaan punaisin ruudukoin. Vaikka Helsingin kaupunki on juuri Meri-Rastilan osayleiskaavasta jätettyihin valituksiin liittyvässä vastineessaan esittänyt Helsingin hallinto-oikeudelle, että osayleiskaava säilyttää 85 % Meri-Rastilan metsästä rakentamattomana, veisi yleiskaavavisio loputkin metsästä.

Merellistä asumista on Meri-Rastilan metsän lisäksi merkitty mm. Vartiosaareen ja Ison Kallahden uimarannan tuntumaan.

Korjaus 2.5.2014: Olin katsonut kuvaa huolimattomasti. Merellistä asumista ei olekaan merkitty Ison Kallahden uimarannan tuntumaan, vaan kanavan taakse Uutelaan.

Ajatusta rantaraitiotiestä on vaikea ymmärtää, sillä sen rakentaminen veisi sen, mikä näillä alueilla nyt on hienoa. Ovatkohan suunnittelijat käyneet lainkaan Lohiniemenrannassa, kun eivät tiedä sen olevan hyvä nykyisellään?

Näkymä Lohiniemenrannasta.
Kaksi rusakkoa Lohiniemenrannassa.
Meri on tavoitettavissa kävellen tai polkupyörällä.
Honkatalot mainostaa Lohiniemenrantaan suunnittelemiaan kenkälaatikoita sillä, että "silmänkantamattomiin siintävä meri on läsnä jokaisessa talossa". Yleiskaavavisio ihan talojen vierestä kulkevasta rantaraitiotiestä tuskin helpottaa muutenkin vaikeasti markkinoitavan kohteen myyntiä.

KSV aikoo mahduttaa alimpien talojen ja meren väliin raitiotien.
Teksti ja valokuvat Hanna-Leena Ylinen  

19. huhtikuuta 2014

Meri-Rastilassa siivoustalkoot

Vuosaarelainen tyttölippukunta Korsfararflickorna järjestää Meri-Rastilassa siivoustalkoot tiistaina 22.4. klo 18–20. Partiolaiset järjestävät puitteet, mutta asukkaiden käsiä tarvitaan siivoamiseen. Lippukunta haastaa kaikki alueen asukkaat mukaan siivoustalkoisiin. Tytöt tarjoavat kaikille talkoisiin osallistuneille mehua Halkaisijantie 4:n kohdalla. Tule sinäkin tekemään päivän hyvä työ!