17. joulukuuta 2014

Lautakunta teki muutoksia kaavaluonnokseen

Ei ehkä sittenkään asuntovaltaista aluetta. Meri-Rastila 16.7.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunta teki kokouksessaan 16.12.2014 muutamia luontoalueita koskevia parannuksia yleiskaavaluonnokseen. Parannuksia tuli mm. Mustavuoreen ja Meri-Rastilaan. Lisäksi Pornaistenniemen ja Ramsinniemen osalta kirjattiin, että valmistelussa selvitetään virkistys-, luonto- ja suojeluarvojen turvaaminen.

Lautakunta edellyttää myös, että seuraavassa käsittelyvaiheessa kaavaan lisätään merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kaavaluonnos tulee näytteille ensi vuoden alussa, jolloin asukkailla on mahdollisuus lausua siitä mielipiteitään.

Lautakunnan päätöstiedotteeseen voi tutustua täällä.