26. helmikuuta 2014

Meri-Rastila viihtyisämmäksi -aluefoorumi tulossa


Meri-Rastilan idea

Vuosaaren Meri-Rastilan suunnittelu 1980-luvulla pohjasi luonnonläheisen ja esteettiseen asuinympäristön ideaan ja ennen kaikkea yhteisöllisyyden mahdollistavaan fyysiseen rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin.

Suunnittelu toteutettiin työryhmässä, jossa oli edustettuina monta eri ammattikuntaa. Yhteiskuntatieteilijöistä, arkkitehdeistä ja kaupungin eri palvelualojen työntekijöistä koostuva ryhmä aloitti Meri-Rastilassa uudenlaisen eri toimintasektorit läpäisevän yhdyskuntatyön ja asukastoiminnan.

Vaikka 1990-luvun lama tuli väliin ja joillekin suunnitelmille jouduttiin etsimään halvempia vaihtoehtoja, ei yhdessä toimimisen ja yhdessä kokemisen tavoite mihinkään kadonnut.

Kun vielä saimme tänne omat taitavat ja työhönsä antautuneet aluetyöntekijät, moni asukas koki, että yhteisöllisyys oikeasti arjessa toteutui: meidän on täällä hyvä monen kirjavassa porukassamme.

Monenlaista asukastoimintaa

Asukkaiden kotiutuminen uuteen asuinalueeseensa tapahtui rivakasti. Päiväkotien ja koulujen tilat olivat iltaisin asukastoiminnan käytössä, mikä tarjosi uusille asukkaille mahdollisuuden konkreettisesti tutustua asuinalueensa kunnallisten palvelujen toimitiloihin.

Yhdyskuntatyöntekijän kutsumana palaveerasimme iltaisin milloin päiväkoti Katiskassa ja milloin taas päiväkoti Kohossa (nykyinen Palvelukoti Rantakartano). Näin sai alkunsa monen talon kompostointihanke, opeteltiin somalialaista ruuanlaittoa, tai muuten vaan istuttiin iltaa yhdessä.

Aikuisten ompelutaitoja kartutettiin Meri-Rastilan koulun ompeluluokassa. Joku saattaa vielä muistaa aikuisten taidetyöpajan Korttelitalo Merirastissa, jossa alueella asuvat tekstiilitaiteilijat opettivat monen vuoden ajan villan huovutusta ja kankaanpainantaa.

Pieni Asukaskahvila Fokka perustettiin Meri-Rastilan tie 14:n kerhohuoneeseen loppuvuodesta 1993. Aina viime syksyyn asti Fokka saikin toimia tärkeänä, erilaisten asukasryhmien kohtaamispaikkana ja alueen tietokeskuksena.

Sitten jylhien kuusten keskeltä löytyi se asuinyhteisön ydin, Asukaspuisto Haruspuisto ja sen Harustalo. Sinne kaikenikäiset ja -näköiset asukkaat olivat aina tervetulleita.

Ohjelmaakin oli: ihan pienille viikoittaisia laulutuokioita ja askarteluhetkiä, koululaisille kokkikerhoja ja pelejä sekä aikuisille kursseja ja kaikenlaisia kerhoja. Harustalossa toimiva Kahvila Merihevonenkin sai alkunsa jo varhain. Paljon, paljon muitakin merkityksellisiä tapahtumia ja kokemuksia mahtui meidän Meri-Rastilan kaupunkikyläämme.

Nykytilanne ja tulevan ideointia

Ei niin, että ennen oli kaikki hienosti ja nyt kaikki huonosti. Meri-Rastila on edelleen erinomainen asuinalue. Monet harraste- ja toimintapiirit pyörivät entiseen malliin ja uusia syntyy, mutta jonkinlaista taitekohtaa elämme. Tällä hetkellä meillä ei esimerkiksi ole yhdyskuntatyöntekijää, joistakin hyviksi koetuista toimintamuodoista olemme joutuneet luopumaan, ja yli parikymppisen Meri-Rastilan nurkat alkavat rapistua. Ympäristömme esteettisyydestä ei myöskään ole aina huolehdittu ja luonnonhoito on ollut niin rajuotteista, että Haruspuiston lumousvoima on osittain kadonnut.

Puolitoista vuotta sitten me, Pro Meri-Rastila -liikkeessä toimivat asukkaat, perustimme pienen työryhmän pohtimaan, miten Meri-Rastilasta saataisiin entistäkin viihtyisämpi ja houkuttelevampi asuinalue.

Olemme palauttaneet mieleemme tuota asuinyhteisömme historiaa, kuljeskelleet aluetta ristiin rastiin, olemme kuvanneet, kyselleet ja lopulta listanneet tärkeimmiksi kokemamme yhteisten tilojen parannuskohteet.

Näistä kohteista haluamme keskustella nyt kaikkien asukkaiden kanssa sekä kerätä myös aivan uusia ajatuksia ja ehdotuksia.

Sisääntuloväylä Meri-Rastilaan ja torialue

Alueen luoteisnurkka ostoskeskuksen takana kaipaa mielestämme isoja muutoksia. Turhaan tori säikyttää tänne tulijaa kun se koukuttaakin voisi. Jossain vaiheessa alue tultaneen rakentamaan uudelleen.

Työryhmämme kutsuu jo nyt asukkaita kertomaan mielipiteensä torialueesta ja ideoimaan viihtyisää väylää metrolta torille ja itse torialuetta.

Asukastalohanke

Meri-Rastilan suunnittelun aikaan oli vielä tapana rakentaa kuhunkin taloyhtiöön omat pienet kerhohuoneet. Nyt monet nykyiset asukkaat kokevat puutteena sen, ettei Meri-Rastilasta löydy riittävän suurta yhteistä kokoontumis- ja harrastustilaa. Tulisiko sinun mielestäsi edistää Meri-Rastilan omaa asukastalohanketta?

Haruspuisto

Varhaiskasvatusviraston linjausten johdosta Haruspuiston työntekijöiden toiminta-alue on kaventunut. Yhteisöllistä ja asukkaiden omaehtoista toimintaa on leikkipuistossa jouduttu supistamaan.

Olisiko sinusta tärkeää, että puiston alkuperäinen asukaspuistoidea lämminhenkisestä monikulttuurisesta Haruspuistosta palautettaisiin? Miten mielestäsi tulisi kehittää ympäröivän metsäisen puistoalueen tarjoamia mahdollisuuksia?

Lähimetsä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lähteenä

Meri-Rastilan ulkoilualue on oiva paikka ilmaiseen fyysisen ja psyykkisen kunnon kohentamiseen. Millä muutoksilla tätä lähivirkistysaluetta voisi kehittää niin, että entistä useampi tuntisi sen omakseen ja kokisi tärkeäksi osaksi koko Itä-Helsingin kattavaa viheralueiden verkkoa?

Laatikkoviljelyä?

Sjökullan torpan viereinen niitty Ison Kallahden rannalla sopisi mielestämme mainiosti asukkaiden laatikkoviljelyyn. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kaavaillut niittyaluetta urheilukentäksi. Olisiko halukkaita viljelijöitä ja toiminnan järjestäjiä?

Pro Meri-Rastila -työryhmä kutsuu vuosaarelaisia keskustelemaan ja ideoimaan Meri-Rastilan yhteisten tilojen ja viheralueiden kehittämistä. Meri-Rastila viihtyisämmäksi -aluefoorumi järjestetään Sjökullan torpalla (Harbonkatu 14) sunnuntaina 9.3. klo 14.

Tässä aluefoorumissa keskitytään vain yhteisiin sisätiloihin ja yhteisiin ulkoalueisiin eikä esimerkiksi asuntokantaan ja asukasvalintoihin liittyviin asioihin puututa.

Aluefoorumin jälkeen on tarkoitus esitellä asukkaiden tärkeimmiksi nimeämät parannusehdotukset huhtikuussa uudessa jatkofoorumissa kaupungin virkamiehille ja muille vastuutahoille.

Tervetuloa!

Pro Meri-Rastila -työryhmä