24. tammikuuta 2013

Human Scale

 Helsingin dokumenttielokuvafestivaali

This is a very interesting documentary film, that I would recommend to all those interested in, working with or changing architecture and urban design!

http://gehlcitiesforpeople.dk/2012/08/20/the-human-scale/

It is being shown as part of the docpoint film festival here in Helsinki:

http://docpoint.info/content/human-scale

aika/time    
Su/Sun 27.01.2013 13:00                

sali/venue    
Maxim 1   

hinta/price    
7.50 €

osta kpl
Liput Finnkinon lippukaupasta
www.finnkino.fi/docpoint

Meri-Rastilan osayleiskaava

Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotus on nähtävänä ja siitä voi muistuttaa kirjallisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.2. klo 16.00 mennessä. Tässä on lainaus kuulutuksesta:

"Osayleiskaavaehdotus, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, on nähtävänä 11.1.–11.2.2013 kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja lisäksi muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään 11.2.2013 klo 16.00 mennessä. Osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi."

Kuulutus kokonaisuudessaan löytyy täältä:

http://www.hel.fi/hki/halke/fi/julkaisut+ja+kuulutukset/kaavakuulutukset/2013/11.1.2013+asemakaavakuulutus

16. tammikuuta 2013

Meri-Rastilan laaja muinaisranta pitää säilyttää

Muinaisrantakivikkoa, kesä 2012, kuva: Olli Vento.
  
Alla on Helsingin Sanomissa 16.1.2013 julkaistu Olli Vennon mielipidekirjoitus Meri-Rastilan muinaisrannasta:

Eeva Berglund toi mielipidekirjoituksessaan hyvin esille tarpeen ottaa Helsingin asukkaat enemmän mukaan kaupungin kehittämiseen (HS Mielipide 10.1.2013).

On aika uudistaa toimintamalleja. Asukkailla on paljon käytännön tietoa kotiseutunsa vahvuuksista ja heikkouksista.

Suunnittelun suurten linjojen ja kaupunkilaisten osaamisen on kohdattava paremmin. Eri kaupunginosien asukkaat tuntevat usein hyvin, mikä heidän kotikulmillaan on arvokasta.

Meri-Rastilan ulkoilupuistossa polveilee laaja muinaisranta noin 400 metrin pituisella alueella. Kivien muodostelmat ja monimuotoinen metsäluonto kohtaavat. Alue on sekä asukkaiden henkireikä että kivirakennelmineen muisto kaukaisilta ajoilta.

Osa muinaisrannasta uhkaa jäädä rakentamisen jalkoihin. Uudisrakennukset olisi kuitenkin mahdollista sijoittaa niin, että ulkoilupuisto säilyisi. Laajan muinaisrannan voi tuhota vain kerran. Niin ei saa käydä. Kaupunginosia on hyvä kehittää vahvuuksiensa varaan.

Olli Vento, Helsinki


9. tammikuuta 2013

Article about Meri-Rastila's alternative plan in european webmagazine – labkultur

The European webmagazine – labkultur has published an article about OURCity, based on a telephone interview with Tristan Hughes

http://www.labkultur.tv/en/blog/helsinki-not-only-world-design-capital-2012-also-ourcity

This goes to show that the issues and the examples of participatory planning are of interest to everyone across Europe and prove that it is the planning strategy of the future

LABKULTUR is a European webmagazine for culture and creativity. Over 20 authors from the Ruhr area, London, Rotterdam, Istanbul, Nantes and Košice report on cities within the world of digital and social change. They study the influence that culture has on city development and analyse the production and life situations of artists and creatives. LABKULTUR understands creativity as the engine of urban future. It is a project of the European centre for creative economy.