18. helmikuuta 2013

Meri-Rastila - Muistutus

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotus (nro 12155) koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) Meri-Rastilan länsirantaa. Alue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa Vartiokylänlahden rannalla. Alueeseen kuuluu Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen rakentamaton metsäalue, osa Rysäpuistosta sekä ostoskeskus ja metroasema ympäristöineen

KANNANOTTO
KSV:n osayleiskaavaehdotus esittää keskelle arvokasta metsää ja elintärkeää olemassa olevaa ulkoilualuetta aivan uutta kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Toteutuessan ehdotus ei eheyttäisi eikä voimistaisi Meri-Rastilaa eikä Vuosaarta. Se olisi ekologisesti sekä sosiaalisesti tuhoisa ja se olisi Helsingin kaavoitukselle suuren mahdollisuuden menetys. Se tekisi traagisen ja peruuttamattoman haavan yhteiseen ympäristöömme.

Ehdotettu tehoton rakentaminen metsään ei palvelisi alueen nykyisiä asukkaita (päin vastoin) eikä se palvelisi ympäristöhallinnon pyrkimyksiä turvata luontoarvoja sekä hyvinvointiin välttämättömiä virkistysalueita ruuhkautuvassa Etelä Suomessa. Todettakoon myös, että ranta-näkymillä varustettujen asuntojen myynti ns. hyville veronmaksajille ei ole automaattinen rahasampo millekään kaupungille eikä varsinkaan syrjäiselle Helsingille. Sosioekonomisesti Meri-Rastilan metsään rakentaminen edistäisi helsinkiläisittäin ennenäkemätöntä polarisoitumista. Sellaisen tuhoisiin seurauksiin voi käydä tutustumassa esimerkiksi maailman suurkaupunkien ongelma-alueilla (Pariisi ja Lontoo tulevat heti mieleen).

Meri-Rastilan kaavoituksen tulee ehdottomasti taata rakentamattoman metsäalueen säilyttäminen virkistysalueena. Rantametsän selkeä lainvoimainen suojelu olisi nyt sekä luonnontieteellisesti että sosiaalisesti perusteltua. On muistettava myös, että Helsingin kaikille avoimet luonnonmukaiset rannat tekevät kaupungistamme kansainvälisesti mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen ja silti urbaanin ympäristön.

Kaavoituksessa tulee myös huomioida se, että pääkaupunkiseutu on pahasti hajautunut, ja että lähiömäisesti rakennetussa Meri-Rastilassa on loistava tilaisuus tehdä täydennysrakentamista, varsinkin kun asukkaat ovat kiinnostuneempia siitä kuin metsään rakentamisesta. Kaavoituksen pyrkimys kaikkialla - eikä vain juhlapuheissa - tulisi olla eheyttää olemassaolevaa hajanaista rakennuskantaa siitäkin huolimatta, että se on haastavaa (kuten kaupungin edustajat usein toteavat). Nimenomaan KSV:n tulisi otta vetovastuu ja näyttää, miten haasteeseen on mahdollista ja mielekästä vastata.

Kaavoituksen tulisi miettiä Meri-Rastilaa laajemassa yhteydessään. Suuren muutoksen viime vuosikymmeninä nähneeseen Vuosaareen asukasmäärän kasvattaminen juuri nyt vaikuttaa ideologian sanelemalta helpolta "ratkaisulta" asuntopulaan, jota se ei kuitenkaan ratkaise. Kaavaehdotus tuskin helpottaa aidosti asuntoahdingosta kärsivien tilannetta. Sen sijaan esitetty rantatonttien kaavoitus muistuttaa kansainvälistä, rakennuskantaa lähinnä pääoman kannalta lähestyvää, lyhytnäköistä kaupunkisuunnittelua. Sellaisen mahdollisuudet tuottaa hyvää tulevaisuutta Suomessa ovat lähes olemattomat. Kansalaisia kohtaava taloudellinen epävarmuus, Helsingissä kiihtyvä ja yhteiskuntarauhaa rapauttava eriarvoistuminen ja tietenkin globaali ympäristönmuutos edellyttäisivät nimenomaan ranta-alueiden läheisyydessä huolellista ja harkittua kaavoitusta.

Ottaisin vielä kantaa OURCITY-ryhmän tekemään vaihtoehtoiseen kaavaan ja siihen, miten myönteinen asia se on ollut vuorovaikutusprosesseiltaan näennäisen ja kankean tuntuisessa suomalaisessa kaavoituskulttuurissa. Niin upean vaihtoehdon tuottaminen oli hieno teko itse työryhmältä, mutta oli myös hienoa, että designpääkaupungin hallinto tuki prosessia. OURCITY hanke on nyt jo osoittanut, että Suomessa on sekä osaamista että halukkuutta osallistuvaan, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä ajavaan laadukkaaseen suunnitteluun. Kaupungin tulisi olla kunnianhimoinen ja jatkaa sekä kehittää edelleen tällaista humaania ja uusiin globaaleihin olosuhteisiin soveltuvaa kaavoituskulttuuria.

Kun kaupunki omistaa kyseessä olevat tontit, sillä olisi ainutlaatuinen tilaisuus näyttää, mihin Helsingissä pystytään. Nyt on aika tarttua tilaisuuteen tuottaa tiivistä, hyvää, sosiaalisesti kestävää ja samalla omaleimaista kaupunginosaa Meri-Rastilaan. Kyse ei ole vain Meri-Rastilasta, vaan siitä, miten kaavoittaja kohtelee koko Etelä-Suomen luontoa ja pääkaupunkiseudun asukkaita.

ystävällisin terveisin Etu Töölöstä,
Eeva Berglund
http://eevabee.wordpress.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti