3. lokakuuta 2016

Vaihtoehtosuunnitelma: Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto

 

Esitämme, että Ison Kallahden puisto säilytetään rakentamattomana ja että sen sijaan puisto herätetään eloon ja sitä uudistetaan puistoalueen kulttuurihistoriaa ja moninaista kasvistoa ja puustoa kunnioittaen.

Ison Kallahden puisto Vuosaaressa, Kallvikinniemen kupeessa, on vanhaa villiintynyttä yhä puistossa sijaitsevan 1800-luvun puolivälistä peräisin olevan kalastajatorpan ja entisen, puistosta jo kadonneen 1930-luvun lopulla rakennetun Strandellin huvilan piha- ja viljelysmaata. Puistossa kasvaa jykeviä tammia, harvinaiset mongolianvaahtera ja japaninmarjakuusi, talviomenapuu, viinimarja-, tyrni- ja vadelmapensaita sekä lukuisia puutarhakasveja sekä vanhaa luonnonkasvillisuutta.  Tarkkasilmäinen löytää kesällä Harbonkadun varrelta myös entisen mansikkamaan mansikoita. Vanhin kasvillisuus on parhaiten säilynyt puiston matalilla kallioilla.

Puisto viettää etelään ja kaakkoon kohti Isoa Kallahtea. Sen keskitietämillä pulppuaa kirkasvetinen lähde. Muistona huvila-ajoista pienen kallion laella seisoo kivipöydän runko. Pöydän ääressä ovat huvilakauden aikaan kesäasukkaat siemailleet iltapäiväkahvinsa. Puiston reunamilla on näkyvissä vielä vanhan kasvihuoneen perustukset.

Ison Kallahden puistoon ollaan kehittämässä vaihtoehtoista puistosuunnitelmaa, ns. syötävää puistoa, jonka satoa kaikki lähialueen asukkaat voivat nauttia ja johon on mielenkiintoista tulla vierailemaan kauempaakin. Puistoon lisättäisiin hedelmäpuita ja marjapensaita, joiden sato olisi kaikkien naposteltavissa. Viljelyksiä rakennettaisiin suoraan ravintorikkaaseen maahan, siten että satoa kertyisi pitkin viljelykautta ja että maisema olisi esteettinen läpi vuoden. Maisemaa täydentäisi yhteisöllisesti hoidettavat kotieläimet, kuten lampaat ja kanat. Aikaisemmin Strandellin huvilan puutarhassa olleen kasvihuoneen paikalle voisi rakentaa uuden kasvihuoneen.

Alue kokoaisi eri toimijoita ja eri kulttuuritaustoista tulevia asukkaita yhteen taiteen, tieteen ja ruoanlaiton merkeissä. Viljelykset kannustaisivat monipuolistamaan ruokavaliota ja kokeilemaan uusia makuja. Syötävä puisto istuisi hyvin jatkumoksi vuoden 2016 keväällä aloitettuun yhteisölliseen laatikkoviljelytoimintaan,  jossa 5 eri alueellista järjestöä, mukaan lukien mm. somalivanhempien yhdistys, viljeli erilaisia kasviksia ja juhli yhdessä satoa sadonkorjuujuhlin.
Jo nyt on nähtävissä viljelyhankkeen positiivisia vaikutuksia kaupunkiviljelyn kiinnostuksen kasvuna sekä yhteisöllisyyden kehittymisenä.

Puistossa sijaitseva Sjökullan torppa on toiminut usein erilaisten tapahtumien mahdollistajana. Torpan pihaa on niin ikään jo nyt kunnostettu perinnepuutarhana. Vuonna 2017 torpalle ja sen ympäristöön on suunniteltu järjestettävän horta-kursseja. Tätä hyvin alkanutta kehitystä on syytä tukea ja jatkaa niin, että se voi tavoittaa yhä useamman helsinkiläisen.

Lähikoulun luonto- ja tiedepainotteisuutta voisi hankkeessa hyödyntää esimerkiksi tutkimalla puistossa säilyneitä ikivanhoja luonnon- ja puutarhakasveja sekä kehittämällä viljelymaan kastelu- ja hulevesijärjestelmiä yhteistyönä koulun, alan oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa.

Tavoitteena puistosuunnitelmassa on alueen nykyisen kulttuuriympäristön säilyttäminen sekä luontoympäristön vaaliminen ja kehittäminen. Päämääränä on luoda elävä ja toimiva alue, jossa yhdistyisi saumattomasti yhteistyö paikallisten yrittäjien ja virastojen  kanssa. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita voisivat olla Liikuntaviraston hallinnoiman Sannan sauna, melontakeskus Natura Viva, tilaushuvila Villa Achille ja Ravintola Maininki. Alueen läheisyydessä on myös Liikuntaviraston valvoma ja hallinnoima Ison Kallahden uimaranta.

Alueesta on mahdollista tehdä keidas meren rannan läheisyydessä. Uusi erilainen puisto toisi iloa kaikille asukkaille taustasta riippumatta, lapsista vanhuksiin, ja mahdollistaisi monipuolisesti erilaisten tapahtumien järjestämisen. Meri-Rastilan alueen vahvuudet ja vetovoimaisuus asuinalueena lisääntyisi merkittävästi ja alue saisi aivan erilaista huomiota kuin ennen. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita hankkeessa voisivat olla vuosaarelainen Teatteri Ihme, Vuosaaren Kesäteatteri sekä tällä hetkellä Vuosaaressa Kulttuurikeskuksen Helsingin malli -hankkeessa toimivat Suomen Valokuvataiteen museo, KOM-teatteri ja Klockriketeatern.

Hankkeen kehittämiseen ja puiston hoitoon ja ylläpitoon on jo tällä hetkellä näkyvissä laaja innostunut ja sitoutunut vapaaehtoisten joukko.


Kallahden kylä

Pro Meri-Rastila

Vuosaari-Seura ry.


Liitteet:
Sjökullan torppa Vuosaaressa, Matti Lipponen, Vuosaari-lehti 21/2011
https://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx212011/6
Sjökulla – kalastajatorpasta asukastaloksi, Anna-Maija Virta, Vuosaari-lehti 17/2016
https://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx172016/5

Viljellään kaupungissa – Opas yhteisö-  ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2014:1/Arkkitehtuuriosasto
http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2014/viljellaan_kaupungissa_opas_2014.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti