13. toukokuuta 2011

Osayleiskaavaluonnos palautettiin

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta ei hyväksynyt eilisessä 12.5. 2011 kokouksessaan kaupunkisuunnitteluviraston esittämää Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan luonnosta, vaan palautti yksimielisesti luonnoksen takaisin virastoon uudelleen valmisteltavaksi.

Palautuksen tarkka sanamuoto oli seuraava: "Lautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan uudestaan maankäytön ratkaisuja, kaava-alueen rajauksia ja massoittelua myös rakennusten korkeutta nostamalla. Kuitenkin niin, että valmistelussa pyritään lähtökohtaisesti esitetyn mukaisiin rakennusoikeuksiin. Valmistelussa tarkastellaan myös mahdollisuus säilyttää ranta-alueita esitettyä selvästi laajemmin virkistyskäytössä."

Palautusesityksen ohjeistuksessa pyritään lautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaaran kotisivun mukaan 900 asuntoon kuitenkin puistoa säästäen ja erityisesti niin, että rantaa säästyy leveämmältä vyöhykkeeltä. Rakentaminen laajenisi siten ehdotetusta ylöspäin ja ehkä etelään niin, että rantaan jäisi leveämpi vyöhyke.

Virasto esitti syksyllä 2009 kolme periaateluonnosta kaavahankkeen selvitystyön pohjaksi. Periaateluonnoksessa 1 oli asukasmäärä 500 ja periaateluonnoksessa 2 noin 1500 asukasta. Nyt palautetussa luonnoksessa asukasmäärä oli 2000. Periaateluonnoksiin ja muuhun kaavamateriaaliin voi tutustuaa osayleiskaavaluonnoksen hankekortin kautta: Meri-Rastilan länsiranta.