11. helmikuuta 2011

Osayleiskaavaehdotus lautakuntaan huhtikuussa?

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotus ulkoilualueelle suunnitellusta kerrostaloalueesta viedään uusimman tiedonannon mukaan kaupunkisuunnittelulautakuntaan huhtikuussa. Viime vuoden lopulla annetun aiemman arvion mukaan lautakuntakäsittely olisi ollut nyt helmikuussa. Osayleiskaavaluonnoksen hankekortilta löytyvät pdf-tiedostoina kaavakarttojen ja havainnekuvien ym. lisäksi myös Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n tekemä Meri-Rastilan länsirannan luontoselvitys sekä geologi Antti Sallan tekemä muinaisrantakivikon geologisen muodostelman kartoitus.