12. joulukuuta 2012

Lautakunta hyväksyi KSV:n osayleiskaavaehdotuksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi eilen 11.12.2012 kaupunkisuunnitteluviraston esittämän Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksen.

Kokouksessa viraston esitykselle tehtiin seuraava palautusehdotus: "Lautakunta esittää tavoitteeksi yleiskaavaluonnoksen mukaisen asukasmäärän, mutta palauttaa asian sen selvittämiseksi, missä määrin tavoiteltu asukasluvun lisäys on mahdollista toteuttaa asukkaiden esittämien tiivistämisvaihtojen avulla."

Palautusehdotusta kannattivat Vihreiden, Vasemmiston ja RKP:n lautakuntajäsenet. Viraston ehdotuksen hyväksymistä kannattivat Kokoomuksen ja SDP:n jäsenet. KSV:n ehdotus hyväksytttin äänin 4-5.

Lisäksi lautakunta piti yksimielisesti tärkeänä, että Meri-Rastilan alueen jatkokaavoituksessa tutkitaan mahdollisuuksia ryhmä- ja omatoimirakentamiseen.

Kaavaehdotus etenee todennäköisesti ensi syksynä kaupunginhallituksen kautta valtuuston käsiteltäväksi.

10. joulukuuta 2012

Luontojärjestöjen kannanotto Meri-Rastilan länsirannan yleiskaavaehdotuksesta

Meri-Rastilan länsirannan metsästä, kuva Olli Vento.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kannanotto Meri-Rastilan länsirannan yleiskaavaehdotuksesta löytyy täältä.9. joulukuuta 2012

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan käsittelystä

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle                 

Pro Meri-Rastila ehdottaa kohteliaimmin Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyn siirtämistä ensi valtuustokaudelle. Perustelemme ehdotustamme seuraavasti:

1)   Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelema osayleiskaavaehdotus on Yleiskaava 2002:n vastainen

2)   Meri-Rastilan länsirannan rakentamisuhan alainen alue on liikuntaviraston hallinnoima ulkoilupuisto

3)   Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotus on voimassa olevan maakuntakaavan vastainen

Jos kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaavaehdotus hyväksytään nyt jatkokäsittelyn pohjaksi, niin seurauksena tulee olemaan valitusten ja vastatoimien suma. Käsittelyn lykkääminen myöhemmäksi antaisi päätöksentekijöille mahdollisuuden paremmin ottaa huomioon uudet tutkimustulokset Meri-Rastilan länsirannan luonto- ja virkistysarvoista sekä osayleiskaavan laillisuusnäkökohdat.

Helsingissä 9.12.2012

Pro Meri-Rastilan puolesta

Jaana Pylkkänen               

3. joulukuuta 2012

Meri-Rastilan ala-asteen koulu on mukana SLL:n koulumetsähankkeessa

Koulumetsässä on suunnistettu, kuva Olli Vento (kesällä 2012)

Viime perjantaina (30.11.2012) oli Helsingin Sanomissa juttu otsikolla "Koulumetsä on luokkahuoneen lisäsiipi". Jutussa Meri-Rastilan koulun oppilaat kuvaavat lähimetsäänsä.

Jutun luettuani kysyin SLL:n koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahilta, onko Meri-Rastilan ala-aste mukana koulumetsähankkeessa ja sain myönteisen vastauksen sekä linkin koulumetsäkilpailuun, jossa Meri-Rastilan ala-asteen työtä kuvataan näin:

"Työn laatijana on ollut alkuideoinnista lähtien koko luokka. Idea kuvista nousi myös oppilailta, kuva kun kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Metsä on meille kaikille tärkeä oppimisympäristö, mutta myös vapaa-ajan viettopaikka. Työmme on myös vastalause Meri-Rastilan metsien ja Ramsinniemen rakentamissuunnitelmille, jotka ovat olleet vireillä jo vuosia. Me Meri-Rastilan ala-asteelta huudamme kovaan ääneen: tämä metsä on meille tärkeä!" Meri-Rastilan koulun opettaja Noora Nurmola kiteyttää.

Kilpailutyö löytyy täältä.