23. syyskuuta 2011

Uusi luonnos ensi keväänä

Viimeisimmän tiedon mukaan kaupunkisuunnitteluvirasto kaavailee tuovansa uuden osayleiskaavaluonnoksen Meri-Rastilan länsirannasta lautakuntakäsittelyyn vuoden 2012 keväällä. Luonnos viedään suoraan lautakuntaan ilman uutta lausuntokierrosta.

Uusi kaavaluonnos pyrkisi seuraamaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hylkäämän edellisen luonnoksen ohessa antamaa viitteellistä ohjeistusta: sama asukasmäärä, mutta rantavyöhyke leveämpi. Eli tiiviimpää rakentamista ja korkeampia taloja.

Pro Meri-Rastila kokoontuu Asukastila Fokassa maanantaina 26.9. klo 18 keskustelemaan toiminnasta ulkoilualueen puolustamisen suhteen. Tervetuloa!