22. huhtikuuta 2012

OURCity-vaihtoehtokaava on valmistunut

Helsinki World Design Capital 2012 OURCity-hankkeen vaihtoehtokaava kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteilla olevalle Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnokselle on valmistunut. Se on julkaistu A3-kirjana, johon voi tutustua Asukastila Fokassa (Meri-Rastilan tie 14 B, 00980 Helsinki). Suunnitelma on myös ladattavissa pdf-tiedostona hankkeen nettisivuilta: OURCity.

Hankkeen käynnisti huoli Meri-Rastilan ulkoilualueen kohtalosta. Pro-Meri-Rastila kutsui OURCityn kumppaniksi tuottamaan vaihtoehtoisia visioita arvokkaan metsäalueen rakentamiselle. Nyt valmistunut vaihtoehtokaava perustuu joulukuussa ja keväällä pidettyjen asukastyöpajojen tuloksiin. Vaihtoehtokaavan käsittelyä on tarkoitus jatkaa aluefoorumityöskentelyllä myöhemmin.

Vaihtoehtokaavan tekivät arkkitehdit Tristan Hughes ja Marcelo Diez Gutiérrez yhdessä Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden sekä Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen opiskelijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston uusi luonnos Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn tiistaina 24.4.2012. Uusin kaavakartta ja muu materiaali ovat nähtävissä esityslistan yhteydessä: Kaupunkisuunnittelulautakunta 14/24.04.2012.

Lautakunnalle esitellään myös OURCity-hankkeen vaihtoehtokaava.

6. huhtikuuta 2012

Metsään rakentaminen ei ole ympäristöystävällistä

Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Antti Varkemaa puhui Kirkko ja kaupunki -lehden kaupunginosien eriytymistä käsittelevässä jutussa (K&k 4.4.) Meri-Rastilan metsäalueelle rakentamisesta ja kuvasi suunnitelmaa ympäristöystävälliseksi, koska paikka on metroradan varrella.

Metroaseman läheisyys ei sinänsä tee rakentamisesta ympäristöystävällistä. Kartoitukset ovat osoittaneet Meri-Rastilan metsän valtakunnallisestikin merkittäväksi luontoalueeksi. Helsingin kaupungin selvityksissä on toisaalta todettu, että tulvat ovat suurin ilmastonmuutoksen kaupungille aiheuttama uhka, jonka vuoksi kaupungin on rakennettava viheralueita hulevesien imeyttämiseksi. Elinvoimaiseen metsään rakentaminen näyttää siis monin tavoin kyseenalaiselta.

Myös metro on ruuhka-aikoina kapasiteettinsa rajoilla eikä tilanne ole helpottumassa. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen teettämän muistion mukaan kapasiteetti riittäisi näillä näkymin vuoteen 2020 asti. Taustaoletuksena kuitenkin on, että autoistuminen jatkuu ja joukkoliikenteen suosio vähenee. Jos joukkoliikenteen suosio säilyy nykyisellään, on metroliikenne vaikeuksissa.

Mikäli Meri-Rastilaan metro-ongelmista huolimatta halutaan rakentaa, on se mahdollista metsää tuhoamatta. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden OURCity-ryhmä teki yhteistyössä asukkaiden kanssa vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa nykyistä asuinaluetta tiivistämällä saadaan rakennettua 2 000 asukkaalle. Suunnitelma huomioi alueen palvelurakenteen ja lisää myös asukkaiden toivomia kohtaamispaikkoja.

OURCity-ryhmä onnistui siinä, missä kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus epäonnistui: vaihtoehtoinen suunnitelma säilyttää arvokkaan metsäalueen.

Hanna-Leena Ylinen