4. huhtikuuta 2024

Arkkitehtuuria ilman uudisrakentamista -keskustelutilaisuus 8.4.2024

Piirroskuvassa ihmiset korjaavat kerrostaloa.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan arkkitehtuurin uusista tuulista. Voidaanko uudisrakentaminen lopettaa ja keskittyä korjaamiseen?

Tilaisuus aloittaa Kulttuuritila Merirastin luentojen sarjan. Se järjestetään yhteistyössä Pro Meri-Rastilan kanssa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Alustuspuheenvuorot pitävät Ella Kaira ja Matti Jänkälä arkkitehtuuripraktiikka Vokalista.

Matti Jänkälä esittelee ranskalaisen arkkitehdin ja akateemikon Charlotte Malterre-Barthesin provokatiivista aloitetta maailmanlaajuisesta uudisrakentamisen seisauksesta. Kuinka paljon nykyrakentamisesta on tarpeetonta? Tarjoutuuko rakennusalalle uusia mahdollisuuksia rakennuskannan uudelleenkäytön parissa?

Ella Kaira pureutuu korjausrakentamisen mahdollisuuksiin paikallisen maamerkin Vuorannan kautta. Huonokuntoisen entisen Alkon koulutuskeskuksen, hotellin ja vastaanottokeskuksen kokonaisvaltainen remontti sekä uusi käyttötarkoitus mahdollistivat uuden luvun rakennuksen elämässä. Avarc Arkkitehdit ja Studio Puisto suunnittelivat arkkitehti Helmer Stenrosin alunperin suunnitteleman Vuorannan korjauksen.

Tervetuloa keskustelemaan Kulttuuritila Merirastiin. Alustajat haluavat kuulla, mitä ajatuksia uudisrakentamisen seisauttaminen ja korjausrakentaminen herättävät sekä mitä ne voisivat tarkoittaa Meri-Rastilassa.

Paikka: Kulttuuritila Merirasti (Jaluspolku 3 (käynti Meri-Rastilan torilta), Helsinki)

Aika: Maanantaina 8.4.2024 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

Somessa: Facebook-tapahtuma

Jaa somekuvan kera: somekuvat Drive-kansiossa

Lue lisää

Arkkitehtuuripraktiikka Vokal

Matti Jänkälä: Lopetetaan uudisrakentaminen! – Haastateltavana Charlotte Malterre-Barthes (Arkkitehti-lehti 5/2023)

Ella Kaira: Uusin silmin: Koulutuskeskus Vuoranta  (Arkkitehti-lehti 5/2023)


16. maaliskuuta 2024

Mikä ihmeen kaupunkiuudistus? Meri-Rastila-illassa kuultiin tuoreimmat suunnitelmat

”Meri-Rastilassa ei aleta purkaa taloja ensi vuonna eikä varmaankaan seuraavanakaan”, oli yksi niistä asioista, jonka kaupungin suunnittelijat kertoivat kulttuuritila Merirastissa 4.3.2024 pidetyssä asukastilaisuudessa. 

Kaupungin edustajat avasivat uudistussuunnitelmia erityisesti kaupungin itse toteuttamien rakennushankkeiden osalta. Muuten uudistuksen toteutumisessa onkin vielä paljon epävarmuutta.  

Asukkaita kotikulmien muutossuunnitelmat kiinnostivat,  ja paikalle oli tullut vähintään 120 osallistujaa. Keskustelussa kuului huoli alueen nopeasta muutoksesta, lähiluonnon nakertamisesta ja esimerkiksi leikkipuiston sulkemisesta.

Tutustu alustusten materiaaleihin:

Meri-Rastila-illan 4.3.2024 ppt-esitykset (Google Drive)

Kuvia tilaisuudesta (kuvaaja Outi Lepola) (Google Photos)

Lue myös:

Kaupunkiuudistuksesta riitti kysyttävää (Vuosaari-lehti 13.3.2024)

Meri-Rastila-illan 4.3.2024 ohjelma

Tilaisuuden mediatiedote

24. helmikuuta 2024

Mediatiedote: Mikä ihmeen kaupunkiuudistus? Selvyyttä saadaan Meri-Rastila-illassa 4.3.2024

Ilmakuva Meri-Rastilan tiestä.
Kuva: Pro Meri-Rastila

Mediatiedote, kutsu:

Meri-Rastilassa on käynnistynyt yli vuosikymmenen mittainen uudistus, jossa rakennetaan uusia asuntoja jopa 4 400 uudelle asukkaalle. Kymmeniä rakennuksia puretaan ja tilalle on tarkoitus rakentaa korkeampia taloja. Osa uusista rakennuksista sijoittuu puisto- ja luontoalueille. Samalla uudistetaan katuja, julkisia tiloja, puistoja sekä pyritään parantamaan palveluja. Alueen kaksi laajaa asemakaavaa ovat nyt lainvoimaisia. 

Pro Meri-Rastila -liike on ollut huolissaan kaupunginosan muutoksen laajuudesta. 

“Miten alueen toimivuus ja viihtyisyys säilyvät vuosia kestävän purku- ja rakennusprosessin aikana”, pohtii liikkeen aktiivi Anna-Maija Virta.

Kulttuuritila Merirastissa eli entisessä Merirasti-kappelissa (Jaluspolku 3) järjestettävässä Meri-Rastila-illassa maanantaina 4.3.2024 klo 18–20 kuullaan, mikä Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on ja mitä sillä tavoitellaan, ja mitä uudistuksessa tapahtuu seuraavaksi. Ilta tarjoaa myös tilaisuuden asukkaiden ja kaupungin väliseen vuoropuheluun. 

Kaupunkiuudistusta esittelevät kaupunginkanslian erityissuunnittelija Eeva Mynttinen sekä Meri-Rastilan uudistuksen projektipäällikkö Lotta Suominen. Parhaillaan käynnissä olevasta Merirasti-monitoimitalon arkkitehtuurikilpailusta alustaa projektijohtaja Mari Koskinen ja alueella tehtävistä koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen uudistuksista kertovat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan aluepäällikkö Katriina Aaltio ja johtava arkkitehti Viivi Snellman.

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla ja infotorilla klo 17–18. Infotorilla esittäytyvät eri alojen paikalliset toimijat, jotka tarjoavat palveluja asukkaille lapsista ikäihmisiin.

Tilaisuuden järjestää Pro Meri-Rastila -liike yhteistyössä Vuosaari-Seuran ja Kulttuuritila Merirastin kanssa. Tarkemman ohjelman löydät Kulttuuritila Merirastin Facebook-sivulta sekä Pro Meri-Rastilan nettisivulta: promerirastila.blogspot.com (linkki tapahtumasivulle).

Kuvaa saa käyttää osana tilaisuudesta kertovaa mediasisältöä.

Lisätietoja:

Anna-Maija Virta, virta.annamaija(a)gmail.com

Salla Valtari, salla.valtari(a)gmail.com

Pro Meri-Rastila

21. helmikuuta 2024

Meri-Rastila-ilta: Mikä ihmeen kaupunkiuudistus?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksesta! Alueella on käynnistynyt yli vuosikymmenen mittainen uudistus, jossa rakennetaan uusia asuntoja jopa 4 400 asukkaalle. Jopa 40 rakennusta puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Samalla uudistetaan katuja, julkisia tiloja, puistoja sekä pyritään parantamaan palveluja.

Meri-Rastila-illassa maanantaina 4.3.2024 klo 18–20 kuulet, mikä kaupunkiuudistus on ja mitä sillä tavoitellaan. Kuulet myös, mitä uudistuksessa on tapahtumassa vuoden 2024 aikana. Voit kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä kaupungin edustajilta.

Kahvitarjoilu klo 17–18. Infotorilla klo 17–18 esittäytyvät: Vuotalo, Omakotisäätiön senioritoiminta, Vuosaaren nuorisotyö / kulttuuri ja vapaa-aika, Ankkuripaikka, sosiaali- ja terveystoimialan maahan muuttaneiden erityispalvelut, etsivä lähityö, yhdyskuntatyö ja aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, Kalliolan opisto, Vuosaaren seurakunta, diakonia, Pro Meri-Rastila ja Vuosaari-Seura.

Paikka: Kulttuuritila Merirasti (entinen Merirasti-kappeli), Jaluspolku 3, käynti Meri-Rastilan torilta

OHJELMA:

18.00 Tilaisuuden avaus

18.10 Mikä ihmeen kaupunkiuudistus? Erityissuunnittelija Eeva Mynttinen, Helsingin kaupunki

18.20 Kaupunkiuudistus Meri-Rastilan näkökulmasta: missä mennään nyt? Projektipäällikkö Lotta Suominen, Helsingin kaupunki

18.45 Merirasti-monitoimitalon arkkitehtuurikilpailu. Projektijohtaja Mari Koskinen, Helsingin kaupunki

19.00 Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen uudistukset Meri-Rastilassa. Aluepäällikkö Katriina Aaltio ja johtava arkkitehti Viivi Snellman, Helsingin kaupunki

19.15 Pro Meri-Rastila -liikkeen puheenvuoro. Matti Lipponen

19.25 Avoin keskustelu. Kysymyksiä otetaan myös esitysten yhteydessä.

Kysymyksiin vastaa myös asemakaavoittaja Tuukka Linnas, Helsingin kaupunki

19.55 Lopetussanat, Pro Meri-Rastila

Tilaisuudessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Järjestäjä: Pro Meri-Rastila -kansanliike yhteistyössä Vuosaari-Seuran ja Kulttuuritila Merirastin kanssa

31. lokakuuta 2023

Muistutus Harbonkatu 8:n poikkeamispäätöshakemuksesta

Kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan poikkeamispäätöshakemusta Meri-Rastilassa. Kaupunkiympäristön toimiala on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta kiinteistöllä 91-54-9904-5, josta muodostuu tontti 54245/1, osoitteessa Harbonkatu 8. Poikkeamista haetaan voimassa olevasta Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta. Kaavassa rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontille haetaan lupaa uuden päiväkodin rakentamiseksi. Päiväkodin aidattu piha sijoittuisi kokonaisuudessaan viereiselle puistoalueelle.

Vuosaari-Seura ja Pro Meri Rastila tunnistavat hyvin päiväkotipaikkatarpeiden vaikean tilanteen kaupunginosassa, mutta pitävät ikävänä, että vasta noin kaksi kuukautta sitten lainvoiman saaneesta kaavasta ollaan jo nyt hakemassa poikkeamispäätöstä. Hakemuksen esittämät muutokset asemakaavasta Ison Kallahden puistossa eivät ole pieniä ja sisältävät useita ongelmallisia piirteitä. Huomattavasti parempi tapa edetä asiassa olisi ollut asemakaavamuutoksen käynnistäminen sekä siihen kuuluva normaali vuorovaikutusprosessi, tai huolellisempi suunnittelu jo nykyisen asemakaavan taustatyössä.

Ison Kallahden puiston länsiosan niitty on oikeusvaikutteisella asemakaavakartalla osoitettu kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista syistä pääosin avoimena säilytettävä merkinnällä sa-1. Paikka liittyy puistossa sijaitsevan suojellun Sjökullan torpan historiaan. Niittyalue kokonaisuudessaan on ainoa varsinainen niitty Ison Kallahden puiston alueella. Päiväkodin vaatimat aidattavat piharakenteet supistaisivat avointa niittyä ja sa-1-aluetta merkittävästi alueen pohjoisosassa. Myös muutos näkyvässä koetussa maisemassa alueella olisi huomattava. Uusi suuri päiväkotirakennus tulisi hallitsemaan maisemanäkymää koko ympäristössä.

Niityllä sijaitsee luonnonlähde (Ison Kallahden puiston lähde, LTJ-Kohde 48, arvoluokka I), johon kohdistuu haittavaikutuksia rakentamisen toteutuessa. Lähde kerää pohjavettä kallioitten välisestä laaksosta, joka on jo osin rakennettu. Jos kostean niittyalueen laidalle rakennetaan lisää, ja tehdään uusia kulkuväyliä, on riski pohjavettä peittävän hienosedimenttisen maakerroksen puhkeamiselle ja pohjaveden purkautumiselle pinnalle, jolloin alempana oleva lähde voi kuivua kokonaan. Myös lähteen luontainen valuma-alue kutistuu, koska rakennettavilta alueilta, katoilta ja kivipinnoilta hulevedet ohjattaneen sadevesiviemäreihin, mikä pienentää maahan imeytyvää vesimäärää alueella. Rakennusten perustukset tulevat rikkomaan suojaavan pintamaan pohjavesikerrokseen saakka, ja jos perustukset viemäröidään, se laskee vääjäämättä koko alueen pohjaveden korkeutta ja ehdyttää lähdettä. Samoin tekevät uusien liikenneväylien yhteyteen mahdollisesti kaivettavat ojat. Mikäli mahdollista, pohjaveden taso tulisi säilyttää ennallaan, hulevedet imeyttää paikallisesti ja välttää ojituksia. Näin aluetta elävöittävä luonnonlähde voisi säilyä lähialueen muutoksista huolimatta. Luontotietojärjestelmän kohdekortin mukaan Ison Kallahden puiston lähteellä on aivan erityistä arvoa, sillä luonnontilaisia lähteitä ei Helsingissä juuri ole. Lähteelle suositellaan kohdekortilla myös pohjavesien muodostusalueen määrittämistä sekä kasvillisuuden kartoitusta. Nämä olisi syytä toteuttaa mahdollisimman pian ja ennen mahdollisia rakennustoimenpiteitä.

Poikkeamispäätöshakemuksessa päiväkotirakennuksen julkisivujen värityksen osalta ehdotetaan muutosta asemakaavan määräyksiin, jotka edellyttävät tumman sävyistä puuta ja Harbonkadun suuntaan vaaleaa tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Allekirjoittajat kannattavat pitäytymistä asemakaavan määräämässä värityksessä, vaikka materiaali olisikin puu. Harbonkadun toisella puolella on vaaleita taloja ja päiväkodin seinä on umpinaisempi kadun puolella kuin pihan puolella.

Asemakaavassa määrätään edelleen, että tontin korkotasot on sovitettava ympäröivien tonttien, viher- ja katualueiden korkotasoihin maisemaan paikkakohtaisesti sopivin rakentein, välttäen korkeita muuri- ja/tai sokkelirakenteita. Tämä on erityisen tärkeää niityn suuntaan, koska Harbonkatu ja myös sen viereen ajateltu päiväkotirakennus sijaitsevat topografisesti huomattavasti alavaa niittyaluetta korkeammalla. Ero näkyy hyvin pihasuunnitelmassa esitetyissä korkeustasojen eroissa alueella. Pihan huolellisen suunnittelun avulla, ja säästämällä mahdollisimman paljon puita sekä aluskasvillisuutta, eron tasaamista pihassa voidaan toteuttaa siten, että korkeustasojen ero olisi vähemmän häiritsevä.

Päiväkodin aluetta kuvaava Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n tekemä asemapiirros ja Loci Maisema-arkkitehdit Oy:n laatima pihasuunnitelma esittävät muutoksia myös Ison Kallahden puiston jalankulku- ja pyöräilypolkujen linjauksiin. Asemakaavassa Kalkkihiekanpolku kulkee heti rivitalotontin itäpuolella, ja se oli perusteltavissa yhteytenä Meri-Rastilan tieltä Harbonkadun kautta edelleen Ison Kallahden uimarannan suuntaan. Ajatuksena tässä oli myös vähentää aivan Sjökullan torpan vieritse kulkevaa runsasta läpikulkua. Nyt polkua ollaan esittämässä keskelle nykyistä niittyä, jolloin se tulisi jo melko lähelle Sjökullaan kulkevaa vanhaa polkua. Jättämällä uusi polku pois, säästyisi Ison Kallahden puiston pohjoisosan niittyä enemmän.

Allekirjoittajayhteisöjen mielestä on ongelmallista, että poikkeamispäätöshakemuksen materiaalissa esitetään muutossuunnitelmia tuoreeseen asemakaavaan laajalti hakemuksessa varsinaisena kohteena olevan tontin ulkopuolella. Koko Ison Kallahden puiston puistosuunnitelman valmistelu on toivottavasti käynnistymässä lähiaikoina, ja vasta sen laatimisen yhteydessä on oikea hetki tarkastella myös asemakaavan osoittamien kävely- ja pyöräilypolkujen tarkempia linjauksia ja leveyksiä, sekä myös niiden tarpeellisuutta niityllä ja muuallakin laajemman suunnittelualueen maastossa. Tuolloin myös asiallinen vuorovaikutus ennen tehtäviä päätöksiä on mahdollista huomattavasti laajemmin kuin hyvin suppeassa poikkeamispäätöskäsittelyssä.


Helsingissä 29.10.2023


Vuosaari-Seura

Nina Ruuttu

puheenjohtaja

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,

Anna Maija-Virta