19. kesäkuuta 2024

Mielipide Meri-Rastilan puisto- ja katusuunnitelmista

Pro Meri-Rastila -liike on tutustunut esillä olleisiin Meri-Rastilan uusiin katu- ja puistosuunnitelmiin, ja näkee niiden osoittavan paikoin kiitettävää suunnitelmallista kunnianhimoa, mutta myös valitettavaa piittaamattomuutta monista nykyisen Meri-Rastilan vehreyttä ja viihtyisyyttä luovista ominaispiirteistä.

Varsinkin puisto- ja torialueiden osalta suunnittelutyössä on sivuutettu mahdollisuudet nykyisen Meri-Rastilan pienimittakaavaisuuden, metsäisyyden ja kylämäisyyden säilyttämiseen keksimällä alueelle kokonaan uusi ulkoa päin määritelty keinotekoinen uusi identiteetti.

Useiden tori-, puisto- ja katusuunnitelmien arvioiminen on vaikeaa tai mahdotonta ilman suunnittelualueen keskellä nousevan suuren Meri-Rastilan monitoimitalon kokonaisuuden huomioimista. Monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun toisen vaiheen tulokset julkistetaan ja asetetaan näytteille hankkeen verkkosivujen mukaan kuitenkin vasta joulukuussa.

Katsomme myös, että näin poikkeuksellisen suuren määrän luonnosaineistoa asettaminen nähtäville ja kommenteille samaan aikaan keskellä kesää on erittäin ongelmallista hyvän asukasvuorovaikutuksen kannalta. Näin esimerkiksi sinänsä hyödylliset havainnevideot menevät osin hukkaan. Jos nähtävillä olo olisi ajoitettu keväälle tai siirretty syksyyn, kommentteja olisi saatu enemmän ja myös suunnittelutyö olisi hyötynyt runsaammasta sekä monipuolisemmasta palautteesta.

Esitämme Pro Meri-Rastilan puolesta ohessa muutamia parannus- ja korjausehdotuksia suunnitelmaluonnoksiin jatkotyötä varten. Tässä samassa kannanotossa käsitellään sekä puistosuunnitelma että tori- ja katusuunnitelmat.