22. toukokuuta 2016

Meri-Rastilan suunnittelijat Kyläjuhlilla

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen suunnittelijat ovat keskustelemassa täydennysrakentamisesta sekä Rastilan liikekeskuksen ja Meri-Rastilan tien suunnittelusta Kyläjuhlien yhteydessä 26. toukokuuta kello 15–18 Meri-Rastilan torilla. Sateella paikkana on liikekeskuksen aula. Suunnitelmiin voi lisäksi ottaa kantaa verkossa 24.5.–21.6. osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/hearing/meri-rastila2.

Meri-Rastilan keskus uudistuu

Meri-Rastilan keskusta saattaa saada joidenkin vuosien kuluessa aivan uuden ilmeen. Suunnitteilla on purkaa nykyinen ostoskeskus ja rakentaa sen tilalle monipuolinen ja elävä kortteli, jossa olisi liikekeskus ja asuntoja. Liikekeskukseen tulisi ruokakaupan lisäksi kahvila- ja ravintolatiloja sekä eriluonteisia liiketiloja. Asunnot rakennettaisiin liiketilojen yläpuolelle.

Uudesta keskuksesta tavoitellaan viihtyisää ja elävää alueen solmukohtaa, joka linkittyy nykyistä selkeämmin metroaseman alueeseen. Uudistus parantaisi liikkumisyhteyksiä ja kaupunkiympäristön laatua Meri-Rastilan torilla ja metroaseman läheisyydessä.

Uusia asuntoja 4000 asukkaalle?

Rastilan keskuksen lisäksi uutta rakentamista on suunnitteilla myös muualle Meri-Rastilaan. Tekeillä oleva asemakaava mahdollistaisi kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asuntojen rakentamisen noin 4000 uudelle asukkaalle. Uutta rakentamista suunnitellaan nykyisille tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa sekä viheralueiden reunamille. Täydennysrakentamisen lisäksi kaupunkiuudistuksen tavoitteena on alueen puistojen, aukioiden ja katujen parantaminen.

Uudistuksesta on keskusteltu suunnittelun aikana. Syksyn ja talven aikana saadun palautteen perusteella hahmoteltua rakentamista on vähennetty Ison Kallahden puiston kallioilta ja sitä on lisätty Pohjavedenpuiston suunnalla. Myös Haruspuistosta ja Ole Kandelinin puistosta on vähennetty ideoitua uudisrakentamista kallioita säästellen. Metroaseman läheisyyteen suunnitellaan korkeaa rakentamista. Saadussa palautteessa korkean rakentamisen katsottiin soveltuvan metroaseman ympäristöön.

Asemakaavan luonnosaineisto tulee nähtäville ensi syksynä, ja kaavaluonnos on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakuntaan marraskuussa. Lautakunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta laaditaan asemakaavat, jotka saatetaan tehdä useammassa eri osassa.

Ensimmäiset asemakaavat voisivat olla lainvoimaisia aikaisintaan vuoden 2017 loppupuolella. Kaavassa ehdotetun rakentamisen odotetaan kestävän jopa 10–15 vuotta. Suunnittelulaineisto: http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2015-002625.

Meri-Rastilan tielle suunnitellaan perusparannusta

Meri-Rastilan tielle suunnitellaan perusparannusta. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa joukkoliikennettä, selkeyttää pyöräilyä ja kohentaa kadun ilmettä. Kadun vehreys ja mutkittelevuus on kuitenkin tarkoitus säilyttää ennallaan. Uudistuksella varaudutaan Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen.

Meri-Rastilan tien ajorataa on luonnosteltu kavennettavaksi kahdeksasta metristä seitsemään metriin, mikä rauhoittaa ajonopeuksia. Vapautuva tila varattaisiin katupuille, koske nykyinen kasvualusta on niille liian kapea. Nykyiset, osittain huonokuntoiset puut korvattaisiin uusilla.

Kaupunkipuutarhat piristävät Meri-Rastilan kesää

Meri-Rastilan kaupunkikuvaa piristetään kesällä kahdella kaupunkipuutarhalla ja metroasemalta merenrantaan ulottuvalla reitillä. Kaupunkipuutarhat rakennetaan Meri-Rastilan torille ja Ison Kallahden puistoon.

Meri-Rastilan torin keidas on kaikille avoin kaupunkipuutarha, jonka istutusten äärelle kuka tahansa voi tulla istuskelemaan. Kasvien hoidosta vastaa nuorisoasiainkeskuksen Lähiöpuutarha-hanke. Keitaan satoa maistellaan loppukesällä.

Meri-Rastilan torin keitaan avajaisia vietetään 26. toukokuuta kello 15–18 istutustalkoiden merkeissä osana Kyläjuhlaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti