Pro Meri-Rastila -liike


Meri-Rastilan aluefoorumin keväällä 2003 järjestämä esittelytilaisuus uudesta yleiskaavaehdotuksesta tyrmistytti vuosaarelaisia: kaupunkisuunnitteluvirasto oli ehdottamassa Vuosaaren sillan eteläpuoliselle Meri-Rastilan ulkoilualueelle uutta asuinaluetta. Talojen alle jäisi komea kallioinen metsäalue, pirunpeltona tunnettu luonnontilaisen Vuosaaren korkein kohta eli Litorina-meren aikainen muinaisranta, suuri osa Rastbölen kartanon kauniisti niityttyneistä vanhoista viljelyalueista, suosittu Vuosaaren paras talvinen pulkkamäki, Vuosaaren pisin valaistu 2,5 km hiihtolatulenkki ja paljon muuta.

Meri-Rastilan aluefoorumin puitteissa muodostunut rantatyöryhmän nimellä toiminut joukko laati jo samana keväänä yleiskaavaehdotukseen muistutuksen, jossa puolustimme tärkeän ja rakkaan alueen arvoa ja tuomitsimme rakentamisen. Samalla alkoi myös nimien kerääminen ranta-aluetta puolustavaan adressiin.

Yleiskaava 2002:n tultua poliittiseen käsittelyyn sitä muutettiin rantametsän osalta (osittain aiheuttamamme keskustelun ja painostuksen vuoksi). Rannan suojavyöhyke kaksinkertaistettiin 80 metriin, ja muinaisrannan keskus rajattiin rakentamisen ulkopuolelle. Asukkaiden mielestä muutokset olivat kuitenkin täysin riittämättömiä; kallioiden, metsän ja rantaniityn tuhoamista ne eivät estäisi.

Yleiskaava 2002 hyväksyttiin vastalauseistamme huolimatta Helsingin kaupunginvaltuustossa kaupunkisuunnitteluviraston esittämässä muodossa. Alkoi toisenlaisen toiminnan aika.

Uhanalaisella ulkoilualueella järjestettiin talkootyöllä lukuisia erilaisia tapahtumia, joissa samalla taisteltiin alueen säilymisen puolesta. Hyvää asiaa pyrittiin edistämään synkkämielisyyttä välttäen iloisen taisteluhengen siivittämänä. Tapahtumat suunnattiin lapsiperhevaltaisen alueen hengen mukaisesti kaikenikäisille. Vuodesta 2004 uhanalaisella alueella on ollut talvitapahtumaelämyspolku,runopolku ja useita luontokävelyitä. Kaikkiin tapahtumiin on kutsuttu mukaan myös kaupungin poliittisia päättäjiä ja muutaman kerran on heitä näkynytkin. Päämääränä näissä tempauksissa on ollut mukava yhdessäolo sekä sen ohessa tiedon jakaminen metsästä ja rannasta.

Meri-Rastilan rantametsän puolustajat jatkoivat edelleen myös virallisen tien vastarintaa. Ryhmä luovutti syksyllä 2005 Yleiskaava 2002:n muutosesityksen ja nimiadressin Meri-Rastilan länsirannan osalta kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä Helsingin kaupungintalolla valtuustoryhmien edustajille.

Kaupunkimetsäliikkeessä toimintaryhmän edustajat ovat osallistuneet mielenosoituksiin sekä kulttuurikeskus Stoassa syksyllä 2006 järjestetyn kaupunkimetsänäyttelyn kokoamiseen ja siihen liittyvän luentosarjan järjestämiseen.

Vuonna 2009 järjestettiin alueella kaupunkipolkukävely yhdessä Vuosaari-Seuran kanssa. Työryhmän jäseniä oli myös mukana organisoimassa Kirjasto 10:ssä pidettyä kaupunkimetsäliikkeen "Metsä kaupungissa?" -seminaaria.

Vuoden 2010 alussa työryhmä muutti nimensä selkeämpään muotoon Pro Meri-Rastila ja laskiaissunnuntaina pidettiin pulkkamäkitapahtuma alueella. Marraskuun alussa paikalla järjestettiin myös Taiston päivän MetsäTaisto-tapahtuma. Kaava-alueella oli leikkimielinen suunnistus rasteineen, arpajaiset ym.

Vuoden 2010 lopulla kaavoittaja toi sitten esiin yleiskaavaa vielä huomattavasti laajemman uuden osayleiskaavaluonnoksen ulkoilualueen rakentamiseksi. Keväällä 2011 palautti kaupunkisuunnittelulautakunta yksimielisesti luonnoksen uuteen valmisteluun pitäen kuitenkin ohjeistuksessaan luonnoksen 2000 asukasmäärän ennallaan.

Toukokuussa 2012 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaupunkisuunnitteluviraston esittämän Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen äänin 5-4.

Joulukuussa 2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan äänin 44-39.

Kamppailu ulkoilualueen puolesta on ollut hauskaa ja opettavaista. Joskus turhauttavaakin; mutta myös aitoja kohtaamisia virkamiesten ja -naisten sekä kaupunginvaltuutettujen kanssa on tapahtunut. Taistelu jatkuu.