Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan


A3 kirja (Suomeksi) / A3 Book in Finnish (download)
ALT-MP-A3-book

A3 näyttelytauluja (Suomeksi) / A3 exhibition panels in Finnish (download)
ALT_MP_BOARDS_A3

A3 yhteenveto (Suomeksi) / A3 summary in Finnish (download)
ALT-MP Sheet

Paneeli (Suomeksi) / Panel in Finnish (download)
ALT-MP Panel

Ehdotusten vertailu (Suomeksi) / Proposal comparison (download)
ALT-MP Ehdotusten vertailu


Vaihtoehtoinen suunnitteluprojekti Meri-Rastilalle, Helsinki 16.04.2012Vaihtoehtoinen suunnitteluprojekti ”The Alternative Master-Plan project”, oli osa OURCity-projektia, joka oli virallinen osa Maailman suunnittelupääkaupunki -ohjelmaa 2012 (WDC2012). OURCity-projekti yhdistettiin Meidän OURCityprojektiin keväällä 2010 seitsemän samanmielisen yksilön toimesta.

AMP-hanke, joka oli käynnissä tammikuusta kesäkuuhun 2012, syntyi OURCityn ja PRO Meri-Rastila – liikkeen yhteistyön tuloksena. WDC2012:n myöntämä budjetti oli 2000 euroa. Sillä kustannettiin neljä julkista työpajaa, joissa työstettiin vaihtoehtoista asemakaavaa asukasvoimin. Yhteen työpajaan osallistui myös kaupunkisuunnitteluviraston virkamiehiä.

AMP-hanke tuotti A3-kirjan, jossa esiteltiin sen oma vaihtoehtoinen suunnitelma Meri-Rastilalle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet keskustelivat siitä ensin toukokuussa 2012 ja taas joulukuussa 2012. Suunnitelma ehdottaa hajasijoitetusti mutta keskitettyihin ryhmiin täydennysrakentamista 1800 asukkaalle sekä jonkin verran uutta julkista rakentamista. Suunnitelma jättää koskemattomaksi Helsingin asukkaille ulkoilu- ja virkistysalueeksi tarkoitetun suuren metsän mutta hyödyntää Rastilan metroasemaa ympäröivää, lähes joutomaana ollutta aluetta. Suunnitelmassa esitetään uutta ja dynaamista arkkitehtuurista kerrosta, joka antaisi eloa ja ilmettä Meri-Rastilalle sekä parantaisi Meri-Rastilan julkista kuvaa ja toiminnallisuutta. Suunnitelma pohjautuu samalle määrälle palveluja, asuntoja yms. kuin kaupunkisuunnitteluviraston käyttämät laskelmat, mutta ilman Helsingin Yleiskaava 2002:n aluerajoitusta.

AMP-hanke tuotti myös Meri- Rastilan ostoskeskuksessa ja STOA:n kulttuurikeskuksessa esillä olleisiin näyttelyihin 8 paneelia, jotka täydensivät ja selvensivät vaihtoehtoista suunnitelmaa. Näyttelyissä kerättiin
palautteita suunnitelmasta.

Vaihtoehtokaavan suunnittelijaryhmään kuului kaksi ulkomaalaista arkkitehtia (molemmat SAFA:n rekisterissä), kolme arkkitehtiopiskelijaa, yksi maisema-arkkitehdiksi opiskeleva Aalto-yliopistosta ja kaksi suunnittelumaantieteen opiskelijaa Helsingin yliopistosta. Suunnitteluryhmää avustivat myös
kaupunkisuunnittelun professori Trevor Harris Aalto-yliopistosta, Aalto-yliopiston kansainvälisten kurssien koordinaattori Hossam Hevidy, sekä muita kaupunkisuunnittelun ja liikenteen asiantuntijoita. Lisäapua tarjosivat myös tutkija Michail Galanakis Helsingin yliopistosta ja käyttäjälähtöisen suunnittelun opettaja Mariana Salgado Laurea ammattikorkeakoulusta.

Suunnittelu perustui seuraaviin pääkohtiin:
• Antaa uutta eloa ja ilmettä nykyiselle alueelle, hyödyntää sen mahdollisuuksia ja korostaa sen ainutlaatuisuutta.
• Hyödyntää sitä tietoa ja tuntemusta, jota paikallisilla asukkailla on omasta alueestaan ja yhteisöstään ja ottaa se huomioon alueen suunnittelussa.
• Olla turmelematta luontoa, kehittää ympäristön tarjoamia virkistysmahdollisuuksia ja taata myös tulevaisuudessa mahdollisuudet ympäristön virkistyskäyttöön.
• Yhdistää ja sovittaa toisiinsa alueen kaupunki- ja maaseutumaisia piirteitä ja vähentää syrjäytymisen riskejä alueella.
• Lisätä asuntojen määrää ja parantaa alueen mainetta.


SUUNNITTELURYHMÄ
Tristan Hughes SAFA, RIBA Arkkitehti - Projektin johtaja
Marcelo Diez Gutiérrez SAFA Arkkitehti
Elsi Lehto Maisema-arkkitehtiopiskelija
Maija Parvianinen Arkkitehtiopiskelija
Heini-Emilia Saari Arkkitehtiopiskelija
Sonja Kristiina Sahlsten Arkkitehtiopiskelija
Martina Jerima Suunnittelumaantieteen opiskelija
Petteri Kosonen Suunnittelumaantieteen opiskelijaThe Alternative Master-Plan design team photo


VAIHTOEHTOINEN ASEMAKAAVA MERI-RASTILAAN, HELSINKI. 16.04.2012 EN ALTERNATIV GENERALPLAN FÖR HAVSRASTBÖLE, HELSINGFORS 16.04.2012 AN ALTERNATIVE MASTER-PLAN FOR MERI-RASTILA, HELSINKI. 16th APRIL 2012 Альтернативный Мастер-план для района Мери-Растила, Хельсинки 16.04.2012 UN PLAN URBANÍSTICO ALTERNATIVO PARA MERI-RASTILA, HELSINKI. 16 DE ABRIL, 2012 HELSINKI / MERI-RASTILA ICIN  ALTERNATIF NAZIM PLANI 16.NISAN.2012 ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙ-ΡΑΣΤΙΛΑ, ΕΛΣΙΝΚΙ, 16.04.2012 SEBUAH PELAN INDUK ALTERNATIF BUAT MERI-RASTILA, HELSINKI, 16hb. APRIL 2012