2. kesäkuuta 2012

OURCity-näyttely


OURCity – Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan –hanke on esillä näyttelyssä Meri-Rastilan ostoskeskuksessa (Meri-Rastilan kuja 2, 00980 Helsinki) 4.6.-17.6.2012.

Projektin  tavoitteena on ollut tehdä alueen asukkaiden näkemyksiin ja toiveisiin perustuva uusi asemakaava Meri-Rastilaan.

Hanke tuotti selvityksenä A3-kirjan, joka äskettäin toimitettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle tutustuttavaksi. Selvitystä käsiteltiin lautakunnassa vaihtoehtosuunnitelmana lautakunnan käsittelyssä olevalle kaupunkisuunnitteluviraston tekemälle osayleiskaavaluonnokselle.

Työskentelemällä yhteistyössä Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Meri-Rastilan aluefoorumin kanssa OURCity tuotti suunnitelman, joka ratkaisi Meri-Rastilan kohtaamat avoimet kysymykset alueen omien asukkaiden avustuksella.

OURCity-ryhmä
Suunnitelma ehdottaa alueelle hajautettuja täydennysrakennusryhmiä, jotka mahdollistavat asunnot 1800 hengelle sekä myös uutta kauppatilaa.

Vaihtoehtosuunnitelma jättää laajan Meri-Rastilan ulkoilualueen koskemattomaksi, mutta samalla hyödyntää vajaakäytössä olevaa Rastilan metroasemaa.

Suunnitelman esittämä uusi ja dynaaminen arkkitehtoninen kerrostuma pyrkii elävöittämään Meri-Rastilaa ja vähentämään ennaltaehkäisevästi alueen oletettua ekonomisen segregaation mielikuvaa.

Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan -projekti kuuluu MEIDÄN OURCity ry:n kokonaishankkeeseen ja on virallinen osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmaa.

Lisätietoa OURCity-ryhmästä ja projektista löytyy blogista: http://meidankaupunki.wordpress.com/