6. huhtikuuta 2012

Metsään rakentaminen ei ole ympäristöystävällistä

Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Antti Varkemaa puhui Kirkko ja kaupunki -lehden kaupunginosien eriytymistä käsittelevässä jutussa (K&k 4.4.) Meri-Rastilan metsäalueelle rakentamisesta ja kuvasi suunnitelmaa ympäristöystävälliseksi, koska paikka on metroradan varrella.

Metroaseman läheisyys ei sinänsä tee rakentamisesta ympäristöystävällistä. Kartoitukset ovat osoittaneet Meri-Rastilan metsän valtakunnallisestikin merkittäväksi luontoalueeksi. Helsingin kaupungin selvityksissä on toisaalta todettu, että tulvat ovat suurin ilmastonmuutoksen kaupungille aiheuttama uhka, jonka vuoksi kaupungin on rakennettava viheralueita hulevesien imeyttämiseksi. Elinvoimaiseen metsään rakentaminen näyttää siis monin tavoin kyseenalaiselta.

Myös metro on ruuhka-aikoina kapasiteettinsa rajoilla eikä tilanne ole helpottumassa. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen teettämän muistion mukaan kapasiteetti riittäisi näillä näkymin vuoteen 2020 asti. Taustaoletuksena kuitenkin on, että autoistuminen jatkuu ja joukkoliikenteen suosio vähenee. Jos joukkoliikenteen suosio säilyy nykyisellään, on metroliikenne vaikeuksissa.

Mikäli Meri-Rastilaan metro-ongelmista huolimatta halutaan rakentaa, on se mahdollista metsää tuhoamatta. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden OURCity-ryhmä teki yhteistyössä asukkaiden kanssa vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa nykyistä asuinaluetta tiivistämällä saadaan rakennettua 2 000 asukkaalle. Suunnitelma huomioi alueen palvelurakenteen ja lisää myös asukkaiden toivomia kohtaamispaikkoja.

OURCity-ryhmä onnistui siinä, missä kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus epäonnistui: vaihtoehtoinen suunnitelma säilyttää arvokkaan metsäalueen.

Hanna-Leena Ylinen