11. maaliskuuta 2013

FCG report comparing KSV's plan with OURCity's

You can now download the report done by FCG

http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/meri-rastilan-vaihtoehtotarkastelu

A brief description below:

Konsulttitoimisto FCG:n raportti

Pro Meri-Rastila on paikallinen työryhmä, joka toimii Meri-Rastilan ja sitä ympäröivän alueen hyväksi. Sen tarkoitus on kehittää Meri-Rastilaa kauniina, vihreänä ja monikulttuurisena asuinalueena. Aktiivisuutensa ansiosta Pro Meri-Rastila sai epäsuoraa rahoitusta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Brickstarter-hankkeesta (http://brickstarter.org). Hankkeessa kehitetään alustaa, joka mahdollistaisi kaikkien kansalaisten omaa arkipäivää helpottavien ja kestävää kehitystä edistävien ideoiden esiin saamista ja työstämistä kehityshankkeiksi.


Sitran rahoituksella Pro Meri-Rastila pystyi palkkaamaan FCG-konsulttiyhtiön (Finnish Consulting Group), www.fcg.fi vertailemaan taloudellisista ja ympäristönäkökulmista AMP: tä ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston tuottamaa länsirannan osayleiskaavaa. Tarkoituksena on saada kolmannen osapuolen analyysi ko. suunnitelmista ja edistää kaupungin viranomaisten ja Meri-Rastilan asukkaiden välistä kiihkotonta vuoropuhelua.

FCG consulting company report

Pro Meri-Rastila Liike is a local action group who is concerned about Meri-Rastila and the surrounding area.  Its aim is to promote Meri-Rastila as a beautiful, green and multicultural neighbourhood.

As a result of the Alternative Master-Plan project members of the Pro Meri-Rastila Liike received indirect funding from Sitra's Brickstarter project (http://brickstarter.org/). Sitra is the Finnish Innovation Fund and Brickstarter is a 21st century social service, which “enables everyday people, using everyday technology and culture, to articulate and progress sustainable ideas about their community. Brickstarter is a platform to turn possibilities into proposals into real projects.”

With this funding Pro Meri-Rastila Liike was obliged to employ FCG (Finnish Consulting Group), http://www.fcg.fi/ to carry out a financial and ecological appraisal of the OURCity Alternative Master-Plan compared to the kaupunkisuunnitteluvirasto plan. The idea behind this was to gain a third party analysis of the projects and to encourage authentic none-opinionated discussion between the city and the residents of Meri-Rastila.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti