26. marraskuuta 2012

Kaavoituksellisen vuorovaikutuksen nollapiste

Avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 25.11.2012

Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunnitellun kerrostaloalueen osayleiskaavahanke on tulossa kaavaehdotuksena kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.

En tässä enää palaa niihin lukuisiin syihin, jotka puoltavat suositun ja perinteikkään helsinkiläisen virkistysalueen ja arvokkaan luontoalueen jättämistä nykyiselleen (uskon lautakunnan jäsenien olevan asiasta jo tietoisia), vaan kommentoin lyhyesti kaavoittajan hankkeen vuorovaikutusraporttiin nyt syksyllä lisäämiä uusia vastineita.

Kaavoittajan vuorovaikutusraporttiin laatimat vastineethan ovat se etuoikeutettu viimeinen sana, jonka kaavahankkeen laatija virkamiehenä aina saa kaavahankkeesta riippumatta. Tekstien kriittinen arviointi jää lukijalle ja tulkinnallisten johtopäätösten teko poliittisten päätöksentekijöiden vastuulle.

Meri-Rastilan kaavahankkeelle laaditusta OURCity-vaihtoehtokaavasta kaavoittaja toteaa: "täydennysrakentamistarve mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Helsingin vanhoilla asuntoalueilla on ajankohtainen eikä sitä voi korvata rakentamalla "jonnekin muualle"."

Nimby-argumenttia tavoitteleva lause on tässä tapauksessa harvinaisen nurinkurinen logiikaltaan. Nimenomaan KSV nyt ehdottaa rakennettavaksi uutta Ranta-Rastilan kerrostaloaluetta vanhasta Meri-Rastilasta erilleen luontoalueelle, kun OURCity taas ehdottaa aitoa nykyisen yhdyskuntarakenteen täydennysrakentamista.

Kaavoittaja jatkaa: "Osayleiskaavahankkeen konkreettisena tavoitteena on laajentaa asuntoaluetta ja siten tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. OURCity-hankkeen täydennysrakentamissuunnitelman mahdollista toteuttamista ei tämän vuoksi voi nähdä vaihtoehtoisena vaan pikemminkin aikaa myöten täydentävänä ratkaisuna Meri-Rastilan länsirannan laajennuksen rinnalla. Rastilan metroaseman seudun täydennysrakentamismahdollisuuksia tullaan jatkossa selvittämään riippumatta länsirannan osayleiskaavan ratkaisusta."

Kaavoittajan teksti on kiinnostava ja havainnollinen ylimielisyydessään, röyhkeydessään sekä tarkoitushakuisessa väärintulkinnassaan. OURCity-vaihtoehtokaava on laadittu ja esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle nimenomaan vaihtoehtona KSV:n hankkeelle, eikä sitä tietenkään ole tarkoitettu toteutettavaksi luontoalueen rakentamisen lisäksi.

Vaihtoehtokaavan ajatuksena on nimenomaisesti osoittaa aidon ja toteutettavissa olevan kaavoituksellisen vaihtoehdon mahdollisuus.

Kaavoituksellisen vuorovaikutuksen umpikuja on täydellinen kun kaavoittaja itse asianosaisena arvioi vaihtoehtoisen suunnittelun toteuttamismahdollisuuksia ja näkee muut vaihtoehdot vain oman kyseenalaistetun kaavahankkeensa mahdollisina täydennyksinä.

Aito dialogi vaihtoehtoisista suunnitelmista on näin eliminoitu keskustelusta pois kieltämättä tehokkaasti, mutta Helsingin kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näkymien sekä kaupunkilaisten osallistumisen motivoinnin ja asukasvaikuttamisen mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta vahingollisesti.

Onneksi kaavahankkeista Helsingissä päättävät lopulta kuitenkin virkamiesten ennakko-oletuksista vapaat itsenäisesti ja kriittisesti ajattelevat kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginvaltuuston jäsenet.

Ystävällisin terveisin,

Matti Lipponen
Helsinki

1 kommentti:

  1. Pitikin juuri lähettää sinulle terveisiä, mutta en löytänyt osoitetta. ?
    Ram.ses@hotmail.fi

    VastaaPoista