21. joulukuuta 2010

Yhteislausunto Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta (HELSY, UYSP, Helsingin latu)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Helsingin Latu katsovat Meri-Rastilan länsirannan kaavoituksen heikentävän huomattavasti Meri-Rastilan tärkeän luonto- ja viheralueen luonto- ja virkistysarvoja. Lisäksi kaava on osin maakuntakaavan vastainen. Näistä syistä lausunnonantajat vaativat kaavahankkeen keskeyttämistä.

Lue koko lausunto: Mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta. Varsinaisessa lausunnossa liitteenä oleva kartta ei valitettavasti ole tekijänoikeudellisista syistä julkistettavissa verkossa, toisin kuin kartan Kuvioselosteet. Kiinnostuneet voivat tutustua itse karttaan Asukaskahvila Fokassa.